Siirry sisältöön

Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan).