Siirry sisältöön

I övriga delar av landet kan i JL 41 a § 3 momentet avsedd dispens beviljas: för fångst eller dödande (med undantag av unge yngre än ett år samt björnhona som åtföljs av unge) 20.8. – 31.10.