Siirry sisältöön

I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter.