Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Uudellemaalle

Uudenmaan riistakeskusalueelle haetaan vakituiseen toimeen riistasuunnittelijaa.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistystentukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Helsingissä. Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
 • riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • hyvää riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
 • hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • tyydyttävää englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen organisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.5.2022 klo 15.15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi / kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan toimi, Uusimaa

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

 • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
 • 029 431 2104
 • sauli.harkonen@riista.fi