Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Etelä-Savon toiminta-alueelle

Etelä-Savoon haetaan riistasuunnittelijaa vakituiseen toimeen. Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Juvalla. Riistasuunnittelijan tehtäviin kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 16.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 11.8.2023 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan toimi, Etelä-Savo.

 

Lisätietoja antavat:

apulaisjohtaja Jari Pigg, puh. 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

 

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. 

Riistakeskuksen palveluksessa meitä on yli 80 ja toimimme koko valtion alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Teemme töitä joustavasti monipaikkatyömallilla hajautetussa toimintaympäristössä 15 alueella.  

Teemme valtakunnallisesti merkittävää työtä, jossa jokaisen työpanos on tärkeää. Pidämme hyvää huolta osaamisen kehittämisestä ja henkilöstön työhyvinvoinnista. 

Riistakeskus on vastuullinen työpaikka ja arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta. Työyhteisössämme varmistamme tasapuolisen kohtelun ja huomioimme toistemme elämäntilanteet.