Siirry sisältöön

Suomen riistakeskuksen palveluihin ollaan tyytyväisiä

Vuoden 2023 lopulla riista.fi -sivulla toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Suomen riistakeskuksen palveluihin. Kyselyyn saatiin yli 3 600 vastausta. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä riistakeskuksen palveluihin.

Vastaajat pitivät tärkeimpinä palveluina Metsästäjä-lehteä ja Oma riista -palvelua. Asteikolla 1–5 lähes puolet vastaajista antoi arvosanaksi 5 sekä Metsästäjä-lehdelle että Oma riista -palvelulle.

Palveluiden arvioimisessa näkyi, että jotkin palvelut olivat vastaajille melko vieraita. Tämä ilmeni runsaana ei osaa sanoa-osuutena vastauksissa koskien muun muassa Metsästäjän verkko- ja näköislehtiä, asiakaspalvelua ja metsästäjärekisteriä.

Riistakeskuksen palveluihin oltiin kyselyn vastausten perusteella yleisesti varsin tyytyväisiä tai niihin suhtaudutaan vähintään neutraalisti. Palveluiden hinta-laatusuhteeseen voidaan vastaajien olettaa olevan tyytyväisiä, sillä 78 prosenttia vastaajista on tyytyväinen riistanhoitomaksun suuruuteen.

 

Riistakeskuksella on hyvä maine

Vastaajia pyydettiin arvioimaan riistakeskuksen mainetta eri näkökulmista. Yli 70 prosenttia vastaajista piti riistakeskusta asiantuntijana riista-asioissa. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että riistakeskus tiedottaa ajankohtaisista asioista hyvin. Enemmän hajontaa tuli kysymykseen, onko riistakeskuksen toimintakenttä selkeä. Myös avoimista vastauksista kävi ilmi, että riistakeskuksen tehtävä ja rooli riistahallinnossa ovat monelle epäselviä. Suomen riistakeskus pyrkii selkiyttämään rooliaan jatkossa viestinnällään.

Kyselyssä oli kysymyksiä myös riistakeskuksen maineesta. Yli puolet vastaajista sitä mieltä, että riistakeskuksella on hyvä maine. Samoin riistakeskusta pidetään luotettavana.

 

Toimintaa kehitetään palautteen perusteella

Vastaajat antoivat runsaasti sanallista palautetta ja hyviä kehitysehdotuksia. Palautteet käydään huolella läpi ja riistakeskuksen toimintaa pyritään kehittämään niiden perusteella.

Vastaajien ikä, sukupuoli ja metsästyskokemus vastasivat varsin hyvin keskimääräistä metsästäjäkuntaa. Lisäksi mukana oli ei-metsästäviä.

Kiitos kaikilla kyselyyn vastanneille! Vastaajien kesken arvottiin kaksi riistakameraa, jotka on toimitettu onnekkaille voittajille.