Siirry sisältöön

SRVA-tieto lisää liikenneturvallisuutta

Riistanhoitoyhdistysten suurriistavirka-aputoiminnasta (SRVA) kerättävä tieto mahdollistaa uusien liikenneturvallisuutta parantavien palveluiden kehittämisen. Ajantasaisen SRVA-datan avulla on mahdollisuus rakentaa palveluja tai sovelluksia esimerkiksi autoihin tai älypuhelimiin, jotka varoittavat alueista, joissa tapahtuu paljon sorkkaeläinonnettomuuksia. Avoin SRVA-data on jo ollut varoittamassa autoilijoita yli puolessa miljoonassa V-trafficin ohjelman sisältävässä laitteessa tämän vuoden alusta lähtien.

Suomen riistakeskus kerää tietoa SRVA-tapahtumista omaan sähköiseen asiointipalveluunsa Oma riistaan. Tiedot keräävät SRVA-työtä tekevät metsästäjät ja toiminnan organisoivat riistanhoitoyhdistykset. SRVA-tieto julkaistaan avoimena datana, jota on mahdollista noutaa rajapinnan kautta.

– Avoin data sisältää sorkkaeläinten tie- ja rautatieliikennevahingoista ajan, paikan, eläinlajikoodin, eläinten määrän ja mahdollisesti eläimen ikä ja sukupuolitietoja. Data ei sisällä mitään henkilöihin tai ajoneuvoihin liittyviä tietoja, kertoo viestintäpäällikkö Klaus Ekman Suomen riistakeskukselta.

– Avointa SRVA dataa voidaan hyödyntää ja hyödynnetään liikenneturvallisuuden parantamiseen periaatteessa samalla tavalla kuin nyt palkitussa ”porokello” sovelluksessa, Ekman visioi.

Suurriistavirka-apu on metsästäjien yhteiskunnalle tekemää vapaaehtoistyötä. SRVA-tehtävissä metsästäjät auttavat poliisia suurriistan liikenneonnettomuus- ja karkotustehtävissä. Tietojen keruussa ja eläinsuojelutyössä on ollut vuoden 2017 aikana mukana 23 000 vapaaehtoista henkilöä ja he ovat tehneet talkootöitä 43 000 tuntia. Kirjauksia eri tapahtumista on tullut yli 11 000 kappaletta.

Avoimen SRVA-datan siirrossa tarvittava rajapinnan määrittelydokumentti löytyy Suomen riistakeskuksen Avoin data –sivulta.

Oma riista -palvelu tuottaa tietoa muun muassa riistakannoista ja -tapahtumista metsästäjille, viranomaisille sekä julkiseen käyttöön. Julkista tietoa on mahdollisuus käydä tutkimassa Luonnonvarakeskuksen riistahavainnot.fi -sivustolla.