Siirry sisältöön

Riistakolmiolaskentoihin lisää aikaa – metsäkanalintujen metsästysajat päätetään laskentojen perusteella

Viikonvaihteessa käynnistyvä riistakolmioiden kesälaskenta-aika on tänä vuonna viikkoa aiempaa pidempi, 28.7.–13.8.2017. Tavoitteena on, että laskennat pystyttäisiin tekemään sääolosuhteiltaan kohtuullisen normaaleina päivinä ja mahdollisimman kattavasti. Ajan pidennystä ovat toivoneet riistakolmioiden laskijat.

Syksyn metsästysajat päätetään saatujen tulosten perusteella heti laskenta-ajan päätyttyä. Laskenta-ajan pidentämisen vuoksi myös päätös metsästysajoista tehdään viimevuotista myöhemmin. Metsästyslakia muutettiin tänä vuonna siten, että metsästysaikoja koskeva ministeriön asetus voidaan antaa hieman viime vuotta myöhemmin.

Vapaaehtoiset riistanlaskijat tallentavat laskentojen tulokset Luonnonvarakeskuksen riistakolmiot.fi -palveluun. Tulosten perusteella Suomen riistakeskus tekee esityksen metsästysajoista maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö laatii asetusluonnoksen ja lähettää sen viimeistään 21.8.2017 lausuntokierrokselle muun muassa riistanhoitoyhdistyksille. Esitettävistä metsästysajoista tiedotetaan jo tässä vaiheessa kattavasti. Lausuntojen perusteella asetusluonnokseen voi kuitenkin tulla vielä muutoksia ja lopullinen asetus pyritään antamaan syyskuun alkupäivinä, kuitenkin viimeistään 6.9.2017.

Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi-sivustolta viimeistään 8.9.2017.

Mikäli laskennat osoittavat kannan tilan heikoksi, lyhennetään metsästysaikaa kauden lopusta. Metsästyskausi alkaa normaalisti 10.9.2017, ellei metsästystä kielletä jollakin alueella kokonaan. Riekon metsästys on ollut jo useita vuosia kokonaan kielletty Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sekä metson metsästys Varsinais-Suomen maakunnassa ja osassa Uudenmaan maakuntaa. Myös näiden rauhoitusten jatkamisen tarve arvioidaan tuoreiden laskentatulosten perusteella.

Riistakolmiolaskennat ovat vapaaehtoisten riistanlaskijoiden mittava ponnistus. Laskettujen riistakolmioiden määrä on viime vuosina ilahduttavasti noussut. Laskennoista saadaan ajantasainen tieto riistakannan tilasta ja kerättyjen tietojen avulla varmistetaan metsästyksen kestävyys.

Lisätietoja: 
ylitarkastaja Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 338
asiantuntija Katja Ikonen, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 327 010

Riistakolmiot.fi
Riista.fi
Luonnonvarakeskus: Metsäkanalintulaskennat käynnistyvät heinäkuun lopulla