Siirry sisältöön

Pysäytetään vieraspeto supikoiran leviäminen Lapissa

Metsästyskauden alkaessa Suomen riistakeskus muistuttaa vieraspeto supikoiran pyynnin tärkeydestä erityisesti Pohjois-Suomessa. Supikoira on Suomen luontoon kuulumaton vieraslaji ja haitallinen alkuperäisluonnon monimuotoisuudelle. Tutkimusten perusteella supikoira saalistaa maassa pesiviä lintuja – erityisesti pesiä.

Syksyllä ja talvella supikoiran metsästys on tehokasta koirilla muun pyynnin yhteydessä, loukkupyynnillä ja haaskoilta väijymällä. Kun maastossa on metsästyskauden alussa paljon metsästäjiä, saadaan pienpetojen määriä yleisesti vähennettyä. Syksyn ja talven onnistunut pyynti luo perustan menestyksekkäälle lopputalven ja alkukevään tehopoistolle.

Käynnissä olevan Pohjoismaisen supikoirahankkeen tavoitteena on pysäyttää vieraspedon leviäminen Norjaan ja Ruotsiin. Päätoimenpiteenä on tehopyynti Pohjois-Suomessa sekä Merenkurkussa. Hanke tukee paikallisia metsästäjiä koulutuksen ja neuvonnan keinoin sekä tarjoaa kalustoa pyyntiin. Supikoirahanketta toteuttaa toiminimi Juha Mäkimartti. Häneen kannattaa olla yhteydessä, jos metsästysseuraanne kiinnostaa supikoiran pyyntikoulutus tai Kanu-loukkujen teko alueelle. Myös supikoirahavainnoista voi ilmoittaa Mäkimartille.

Suomen riistakeskus kerää havainto- ja saalistietoja Lapin supikoirista. Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa on 10–15 pannoitettua Judas-supikoiraa tilanteen seurantaan ja yksilöiden poistamiseen laajoista erämaista. Hyvä tilannekuva supikoiran esiintymisestä on tärkeää, jotta tehopyynti voidaan kohdentaa oikein. Pantasupikoiran pyydystämisestä saa 50 euron lahjakortin Retkitukkuun.

Supikoiran tehopyyntiin kannattaa osallistua myös tulevana metsäkanalintukautena. Lappiin suuntaavia metsästäjiä kehotetaan poistamaan havaitut supikoirat luonnosta ja ilmoittamaan saaliista. Supikoiran pyynnin lisäksi nyt kannattaa panostaa myös ketunpyyntiin, mikä tukee esimerkiksi kanalintu- ja metsähanhikannan elpymistä.

Lisätiedot:

Eerojuhani Laine, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus Lappi
029 431 2124, eerojuhani.laine@riista.fi

Juha Mäkimartti, p. 050-3011 676