Siirry sisältöön

Poronhoitoalueen ilveksen kannanhoidollinen metsästys alkaa lokakuun alussa

Ilvestä voi poronhoitoalueella metsästää poikkeusluvilla lokakuun alusta helmikuun loppuun saakka. Poikkeuslupia myönnettiin tänä vuonna yhteensä seitsemän kappaletta. Ilveksistä kuusi voidaan pyydystää Kainuussa ja yksi Lapissa.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että ennen metsästyskautta poronhoitoalueella on 65 – 80 ilvestä, jotka ovat yli vuoden vanhoja. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueella pyydystettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla kaksi ilvestä.

Poikkeuslupia on painotettu poronhoitoalueen eteläosiin ja erityisesti Kainuuseen, koska ilvesten aiheuttamat vahingot porotaloudelle ovat alueella suuret. Suomen riistakeskus suosittaa, että pyynti kohdistettaisiin kannanhoidollisessa pyynnissä mahdollisuuksien mukaan poroja tappaviin ilvesyksilöihin.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole rajoittanut poronhoitoalueella poikkeuslupien nojalla saaliiksi saatavien ilvesten määrää.

Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun 28. päivään saakka. Suomen riistakeskus päättää poronhoitoalueen ulkopuolisista poikkeusluvista lokakuun lopulla.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi