Siirry sisältöön

Poliisi tiedottaa: Metsästyskausi 2017 pamahtaa viikonloppuna kunnolla käyntiin

Itä-Suomen poliisi valvoo sunnuntaina 20.8.2017 alkavaa karhunmetsästystä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa. Viranomaisten mukana on myös riistanhoitoyhdistysten nimeämiä metsästyksenvalvojia. Valvontaa suoritetaan koko Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella, mutta valvonnan painopiste on Lieksan ja Ilomantsin sekä Kiteen ja Tohmajärven alueilla, joissa on eniten karhun kaatolupia. Viranomaisten suorittaman valvonnan tavoitteena on ennalta estää luonnonvararikoksia sekä osaltaan turvata metsästyksen laillinen ja turvallinen toteutuminen. Valvontakohteina ovat erityisesti mahdollisten ravintohoukuttimien käyttö, aseiden laillinen kuljetus ajoneuvoissa, ajoneuvojen käyttäminen metsästyksessä, metsästäjien lupa-asiat sekä kuljettajien ajokunto ja ajoneuvojen liikennekelpoisuus. Suuresta metsästäjämäärästä johtuen poliisi muistuttaa erityisesti metsästyksen turvallisuudesta – metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa muille metsästäjille tai alueella liikkujille.

Vesilintujen metsästyskausi alkaa myös 20.8.2017 klo. 12.00. Poliisi muistuttaa metsästäjiä erityisesti metsästyslain säännöksestä, jonka mukaan ”ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150 metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan”. Tämä on asia, joka on otettava huomioon passipaikkojen valinnassa ja liikuttaessa veneellä tai jalkaisin ruohikoissa etsittäessä ja ammuttaessa riistalintuja. Näin vältytään monilta ikäviltä jälkiseuraamuksilta. Toinen asia, johon poliisi haluaa kiinnittää huomiota on onnistunut riistalaukaus. Riistalaukaus on aina syytä tehdä huolella, jotta esimerkiksi karhunmetsästyksessä vältytään turhilta haavakkotilanteilta. Sama huolellisuusvelvoite koskee myös vesilintujen metsästystä. Jos riistalaukaus on tehty huolimattomasti – esimerkiksi ammuttu liian kauas – metsästäjä aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä eläimelle.