Siirry sisältöön

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä – hallinto-oikeus kumosi täytäntöönpanokiellon

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä kumonnut aiemman poikkeusluvan täytäntöönpanokieltoa koskevan päätöksensä. Poikkeuslupa on siten voimassa sellaisena kuin se on alun perin myönnetty. Poikkeuslupa on voimassa 27.3.2015 saakka.

Lisäys 9.3.2015

Hallinto-oikeus keskeytti päätöksellään Pohjois-Hämeeseen myönnetyn yhden suden poikkeusluvan täytäntöönpanon

Hämeenlinnan hallinto-oikeus keskeytti päätöksellään Pohjois-Hämeeseen myönnetyn yhden suden pyyntiin tarkoitetun poikkeusluvan täytäntöönpanon. Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Hämeeseen 6.3.2015 niin sanotun vahinkoperusteisen poikkeusluvan yhden suden pyyntiin. Myönnetystä poikkeusluvasta on valitettu hallinto-oikeuteen.

Alkuperäinen tiedote 6.3.2015

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä

Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä.

Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle, joka sijoittuu Mänttä-Vilppulan, Ruoveden, Juupajoen ja Oriveden kuntien alueille. Sudet ovat toistuvasti aiheuttaneet merkittävää vahinkoa karjankasvatukselle tappamalla nautoja. Viimeisin vahinko on tapahtunut maaliskuun alussa. Lisäksi hakemusalueella sudet ovat aiheuttaneet ainakin yhden koiravahingon ja liikkuneet pihapiireissä. Poikkeusluparatkaisussa on otettu huomioon viranomaisten tiedot tapahtuneista vahingoista, alueella tehdyt susihavainnot sekä muut saadut selvitykset.

Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle ja lupa on voimassa 21 vuorokautta. Jotta voidaan varmistua pyynnin kohdentumisesta vahinkoja aiheuttaneeseen susiyksilöön, on poikkeuslupaan sisällytetty pyyntiä koskevia ehtoja. Susi voidaan pyytää nautavahinkojen kohteena olleella karjatilalla sen tultua 100 metriä lähemmäs tilan asuinrakennusta, karjasuojaa tai laidunaluetta, jolla pidetään karjaa poikkeusluvan voimassaoloaikana. Pyynti voidaan toteuttaa myös siten, että pyynti aloitetaan viimeistään vuorokauden sisällä tällaisesta susien käynnistä tilalla siten, että katkeamattomalla jäljityksellä voidaan varmistaa pyynnin kohdistuminen juuri kyseisen karjatilan läheisyydessä liikkuneeseen yksilöön.

Metsästykseen voi osallistua enintään 30 metsästäjää kerrallaan. Lisäksi luvansaajan on nimettävä metsästyksenjohtaja ja apujohtajat, jotka vastaavat pyynnin turvallisuudesta ja pyyntiä koskevien säädösten noudattamisesta.

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024