Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon poikkeusluvat 6 karhun kannanhoidolliseen metsästämiseen

Karhupentuehavaintojen kirjaamiseen kaivataan lisää aktiivisuutta.

Pohjois-Savoon myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia 6 karhun metsästämiseen syksyllä 2023 (Taulukko). Määrä on kaksi vähemmän kuin viime vuonna. Kymmenellä hakemuksella haettiin 17 poikkeuslupaa. Viidelle hakemusalueelle annettiin kielteinen päätös, koska niiden alueilla oli muita hakemusalueita vähemmän karhupentueita. Karhupentuhavaintojen kirjaamisaktiivisuudessa on parantamisen varaa, sillä Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio perustuu merkittävältä osalta siihen. Kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnettiin maakunnan tiheimmille karhualueille, joilta on edellisen kahden vuoden aikana kirjautunut pentuehavaintoja hyvin. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö pieneni edelliskauden 346 yksilöstä 180 yksilöön.

Pentuehavaintojen ilmoittaminen petoyhdyshenkilöille ja kirjaaminen Luonnonvarakeskuksen Tassu-järjestelmään on kannan seuraamisen kannalta erittäin tärkeää. Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen riistakeskus Pohjois-Savon alueen pentutuotoksi vuonna 2023 30 pentua eli samaa tasoa kuin vuoden 2022 pentutuotto. Karhunaaraat eivät lisäänny joka vuosi, joten pentutuotossa on eroja vuosien välillä. Pohjois-Savon pentutuotto on viimeisten vuosien aikana vaihdellut 23 ja 35 pennun välillä. Maakunnan karhukannaksi ennen metsästyskautta 2023 arvioidaan 120–140 yli vuoden ikäistä karhua. Kanta-arvio edellisenä vuonna oli 140–160 yksilöä.

Vuoden 2022 aikana karhut rikkoivat mehiläispesiä ja rehupaaleja Pohjois-Savon alueella yhteensä noin 41100 euron edestä. Karhuvahinkoja estetään ennalta muun muassa suojaamalla mehiläistarhoja sähköaidoilla. Mehiläistarhaajat saavat aitaustarvikkeet Suomen riistakeskuksen kautta korvauksetta käyttöönsä.

Kesämökkien ja kotitalouksien jätteet on syytä hävittää siten, etteivät karhut pääse tottumaan ”helppoon ja makeaan elämään”. Houkuttavaan ravintokohteeseen tottuneen karhun vieroittaminen huonosta tavasta on usein erittäin hankalaa, monesti jopa mahdotonta.

Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän karhukanta-arvion mukaan (Karhukanta Suomessa 2022, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 23/2023) Suomessa on vuotta vanhempia karhuja ennen metsästyskautta 2023–2024 yhteensä 1335–1520 yksilöä. Vuoden 2023 pentutuoton arvioitiin olevan 405 yksilöä. Suomen riistakeskus myönsi 106 kannanhoidollista poikkeuslupaa poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen alueelle metsästysvuodelle 2023–2024. Karhun metsästysaika on 20.8.–31.10.2022.

 

Taulukko. Pohjois-Savoon myönnetyt karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat 2022 ja 2023

 

Poikkeusluvan pääpiirteinen alue Myönnetty lupamäärä

2022

Myönnetty lupamäärä

2023

Leppävirta 1 1
Kaavi-Juankoski 0 0
Rautavaara 1 0
Koillis-Savo-Vehmersalmi 2 2
Varpaisjärvi-Nilsiä 0 0
Sonkajärvi 2 1
Kiuruvesi(pohjoinen)-Pyhäntä-Vieremä 0 1
Kiuruvesi-Pielavesi (pohjoinen) 1 1
Karttula-Pielavesi (länsi)-Tervo-Vesanto-(Viitasaari) 1 0
Yhteensä 8 6

Karhukanta Suomessa 2022 -julkaisu (jukuri.luke.fi)

Aitausohjeet mehiläistarhoille (mehilaishoitajat.fi)

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi