Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon hirvilupia viime syksyä enemmän

Pohjois-Savoon myönnettiin tulevan syksyn metsästyskaudelle 2 566 hirven pyyntilupaa, mikä on 386 pyyntilupaa enemmän kuin vuonna 2023. Hirvikanta on vahvistunut lähes koko riistakeskusalueella. Myönnetty lupamäärä mahdollistaa hirvikannan hoidolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Viime metsästyskaudella Pohjois-Savossa kaadettiin 2 310 hirveä. Tälle kaudelle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat viime kautta suuremman saaliin ja tarvittaessa hirvikannan leikkaamisen.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on jättää kullekin alueelle sopiva hirvitiheys ja turvata elinvoimainen hirvikannan rakenne, erikoissuunnittelija Matti Kervinen Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon aluetoimistolta tiivistää.

Pankkiluvilla pelivaraa

Monelle alueelle myönnettiin enemmän lupia kuin laskennallisesti oli tarpeen. Näillä niin sanotuilla pankkiluvilla voidaan varautua kanta-arvion mahdolliseen epätarkkuuteen, jos hirviä onkin maastossa arvioitua enemmän.

– Pankkilupia voidaan kohdentaa joustavasti hirvitihentymiin ja alueille, joilla hirvet aiheuttavat vahinkoja. Pohjoissavolaiset metsästäjät osaavat myös jättää lupia käyttämättä, jos hirviä löytyykin oletettua vähemmän, Kervinen selventää.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama talvehtivan hirvikannan tavoitetiheys on 2,5–3,5 hirveä / 1 000 ha. Viime syksyn jahdin jälkeen kanta oli alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla (PS1 ja PS2) tavoitetiheydessä. Eteläisillä hirvitalousalueilla (PS3 ja PS-ES) hirvikanta jäi lievästi tavoiteltua tiheämmäksi.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin haettu määrä

Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 263 pyyntilupaa, mikä on 24 pyyntilupaa vähemmän kuin vuonna 2023. Pohjois-Savo on valkohäntäpeuran levinneisyyden reuna-aluetta. Metsästäjiä on ohjeistettu metsästämään harkiten ja valikoiden paikallisen peurakannan mukaan. Myönnetyistä valkohäntäpeuran pyyntiluvista on viime vuosina käytetty keskimäärin noin kymmenen prosenttia. Tavoitteena on valkohäntäpeurakannan hallittu leviäminen ja kasvu paikallinen vahinkotilanne huomioiden. Kasvavat suurpetokannat tuovat haasteita peurakannan hoitoon.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista ja hirveä lokakuun toisesta lauantaista alkaen.

Pohjois-Savoon myönnetyt hirviluvat riistanhoitoyhdistyksittäin 2023 ja 2024 (pdf)

Lisätietoja

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi