Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 31 ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan luvat 31 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Edellisellä metsästyskaudella lupia oli myönnetty maakuntaan 30.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Pohjois-Karjalan ilveskanta on ennen metsästyskauden alkua 215–235 aikuista yksilöä. Kanta-arviossa ei ole tapahtunut muutosta edellisvuoteen verrattuna.

Luonnonvarakeskuksen tekemä arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja kirjaamiin havaintoihin. Viime vuonna arvioitiin Pohjois-Karjalan alueella liikkuneen 36–39 ilvespentuetta.

Koko maan ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 2155–2280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta on kasvanut noin 100 yksilöllä.

Lokakuun puolivälissä vahvistetun kannanhoitosuunnitelman mukaan tavoitteena on, että ilveskanta koko maan mittakaavassa säilyy elinvoimaisena ja suotuisalla suojelutasolla, ilveksen läsnäolosta aiheutuvat haitat minimoidaan ja ilveskanta pidetään ihmisarkana. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään kannan nykytason säilyttämiseen.

Suomen riistakeskus suosittelee, että ilvesten liikkeitä seurataan lumien tultua muutaman viikon ajan ennen pyyntiin lähtöä. Pyynti tulisi kohdistaa yksinään liikkuviin ilveksiin. Ilveksen metsästyskausi alkaa joulukuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa.

Lisätietoja

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi