Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalaan myönnettiin 1450 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1450 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Myönnetyillä luvilla on mahdollista kaataa noin 1700 hirveä. Määrä on hieman pienempi kuin metsästyskaudella 2017. Tuolloin pyyntilupia oli myönnetty 1796 ja saaliiksi tuli 1938 hirveä. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pienentää hirvikantaa hieman maakunnan länsiosassa. Läntiselle hirvitalousalueelle on laskennallisen verotustarpeen lisäksi luvanhakijoille myönnetty noin 20 % ns. pankkilupia, joiden käytöstä luvansaajat päättävät hirvitilanteen mukaan. Muualla maakunnassa hirvitiheydet ovat tavoitelukemissa ja hirvikanta pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla.

Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen alueella hirvikanta on edelleen alhainen. Hirveä on metsästetty kattavasti Ilomantsin alueella viimeksi vuonna 2015. Hirvikanta pyritään saamaan siellä uudelleen metsästyskelpoiseksi karhukantaa säätelemällä.

Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen noin 4400 hirveä. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirviä arvioitiin olleen noin 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi pitää hirvitiheys kaikilla neljällä hirvitalousalueella välillä 2,2 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitteena on pitää lehmä/sonni -suhde lähivuosina tasolla 1,6. Viime syksyn havaintoaineiston mukaan lehmä/sonni -suhdeluku on hirvitalousalueittain 1,3 – 1,8.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 152. Hirvenmetsästysaikaa on lainsäädännön muutoksella jatkettu siten, että metsästys päättyy tammikuun puolivälissä.

Hirvenpyyntiluvat Pohjois-Karjala

Lisätietoja

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi