Siirry sisältöön

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi

Pienten hirvieläinten, eli valkohäntä- ja kuusipeuran sekä metsäkauriin metsästyskausi päättyi helmikuun puolivälissä. Saaliiksi saatiin noin 53 000 valkohäntäpeuraa, 91 kuusipeuraa ja noin 12 700 metsäkaurista. Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin osalta saalismäärä kasvoi huomattavasti aikaisemmasta.

Valkohäntäpeurakanta ja -saalis painottuvat voimakkaasti Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Satakunnan ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille. Koko peurasaaliista peräti 95 prosenttia kertyi näiltä viideltä riistakeskusalueelta. Muualla maassa peuratiheydet ovat huomattavasti pienempiä, vaikka valkohäntäpeuroja esiintyy aina Pohjois-Savoa myöten.

-Alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet tiheän kannan alueilla tavoitteeksi valkohäntäpeurojen määrän vähentämisen. Osoituksena eri toimijoiden sitoutumisesta tavoitteeseen voidaan pitää ennätyslukemiin kohonnutta peurasaalista, ja saaliin rakennetta, jossa aikuisten naaraiden osuus on aiempaa suurempi, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo

Peurasaalis kasvoi edellisestä kaudesta lähes 12 000 yksilöllä, eli noin 29 prosenttia. Kaadetuista aikuisista peuroista yli puolet oli naaraita.

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Metsäkaurista esiintyy kaikilla Suomen 15:sta riistakeskusalueella, mutta kanta on selvästi tihein lounaisessa Suomessa. Metsäkauriin osalta saalismäärä nousi noin 3 300 eläimellä, eli noin 35 prosenttia.

Metsästysajan pidennys lisäsi saalista

Kuluneella metsästyskaudella oli ensimmäistä kertaa mahdollista jatkaa valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästystä helmikuun puoliväliin saakka. Tammikuun lopun jälkeen metsästyksessä ei saanut käyttää koiraa. Kahdella viikolla pidennetty metsästyskausi näkyi pienten hirvieläinten saaliskertymää nostavana uudistuksena. Helmikuun aikana koko maassa saatiin saaliiksi hieman vajaat 4 300 valkohäntäpeuraa ja reilu 1 300 metsäkaurista.

Keväällä julkaistavien tuoreiden kanta-arvioiden perusteella tarkastellaan peurakannan kehitystä ja laaditaan verotussuunnitelmat tulevalle kaudelle.

-Tiheimmän kannan alueella tavoitteeksi asetettu kannan pienentäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, ja onkin tärkeää, että näille alueille pyyntilupia haetaan riittävästi myös tulevalle metsästyskaudelle, Impola sanoo.

 

Lisätiedot
Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä