Siirry sisältöön

Peuroja ja kauriita saaliiksi aikaisempaa enemmän

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa. Saaliiksi saatiin ennätykselliset 32 233 valkohäntäpeuraa ja noin 7 500 metsäkaurista.

Valkohäntäpeuran saalismäärä kasvoi viidenneksen edellisvuodesta. Lajin ydinaluetta on peltovaltainen Lounais-Suomi. Saalista yli 85 prosenttia saatiin Suomen riistakeskuksen Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Hämeen toimialueilta. Kaadetuista valkohäntäpeuroista 56 prosenttia oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista eläimistä 46 prosenttia oli naaraita.

Suomen valkohäntäpeurakannan arvioidaan kaksinkertaistuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös esiintymisalue on laajentunut. Luonnonvarakeskus arvioi vuonna 2016 valkohäntäpeurakannan kooksi noin 70 000 yksilöä.

Metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Metsäkauriin päättyneen metsästyskauden saalismäärä on yli 50 prosenttia suurempi kuin edellisellä kaudella. Saalismäärän kasvu on huomattava, ja kertoo kauriskannan vahvistumisesta. Metsäkauris on hyötynyt viime vuosien leudoista talvista. Tiheimmät kauriskannat tavataan maan lounaisrannikolla ja saaristossa, mutta lajia esiintyy kaikilla Suomen 15:sta riistakeskusalueella.

Pienet hirvieläimet ovat etenkin eteläisessä Suomessa merkittävä riistavara, joka tuottaa huomattavan määrän maukasta ja terveellistä riistalihaa vuosittain. Pienten hirvieläinten kantojen vahvistuminen on näkynyt myös kasvaneina kolarimäärinä liikenteessä.

Lisää tietoa metsäkaurissaaliista: https://riista.fi/metsastys/saalisseuranta/alueelliset-saalismaarat/

Pienet hirvieläimet saalit 2016-2017
Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä