Siirry sisältöön

MMM: Metsästysasetukseen muutoksia

Valtioneuvosto on tänään muuttanut metsästysasetusta. Asetusmuutoksilla tehostetaan hirvieläinten metsästystä, parannetaan saalistiedon laatua ja vähennetään itämeren norpan metsästykseen liittyvää hallinnollista taakkaa. Muutokset tulevat voimaan alkavalle metsästysvuodelle.

Kiimarauhoituksen jälkeen alkavaa hirven metsästysaikaa aikaistetaan viikolla Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, joten ensi syksynä metsästys alkaa edellä mainituissa maakunnissa jo lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Lisäksi koiran käyttäminen on sallittua valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä ajalla 1.2.‒15.2. sekä hirven metsästyksessä ajalla 1.1.‒15.1. muualla kuin poronhoitoalueella. Metsästysaikoihin tehdyillä muutoksilla parannetaan hirvieläinten kannanhallinnan edellytyksiä.

Saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä muutettiin siten, että jokaisesta pyyntiluvanvaraisesta hirvieläimestä tulee ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi. Lisäksi saaliiksi saadusta merihanhesta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Tarkentuva saalistieto tehostaa metsästyksen valvontaa, auttaa metsästyksen kohdentamisessa sekä turvaa metsästyksen kestävyyttä.

Jatkossa itämeren norpan metsästykseen ei enää vaadita pyyntilupaa, vaan norppaa voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Kiintiömetsästyksellä vähennetään metsästäjien hallinnollista taakkaa sekä helpotetaan kalastukselle ja pyydyksille vahinkoja aiheuttavien itämeren norppayksilöiden poistamista.

– Metsästysasetukseen tehdyillä muutoksilla on haluttu tehdä metsästyksestä sujuvaa ja huomioida eri puolilla maata vaihtelevat sääolosuhteet. Tässä on kuultu metsästäjien toiveita. Koiran käytön lisääminen mahdollistaa sen, että vähälumisina talvina voidaan metsästää runsaslukuisia hirvieläinkantoja nykyistä tehokkaammin. Luotan metsästäjien vastuulliseen ja eettisesti kestävään toimintaan, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 050 3315 128
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, puh. 0295 16 2432
Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@mmm.fi