Siirry sisältöön

Metsästyskausi alkaa – rajan läheisyydessä huomioitavia asioita Kainuussa ja Koillismaalla

Rajavartiolaitoksen tiedote 10.8.2023

Kainuun rajavartiosto muistuttaa vilkkaimman metsästyskauden alla siitä, että metsästys valtakunnan rajan läheisillä alueilla tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Metsästyskoirien käyttöön tulee kiinnittää korostetusti huomiota siten, että koirien rajavyöhykkeelle ja Venäjälle menon riski saadaan minimoitua. Kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää. Rajavartiosto kehottaakin metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle ja koirat ylittävät valtakunnan rajan niiden perässä. Koiran käyminen Venäjän puolella edellyttää jokaisessa yksittäistapauksessa yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin, jotka ovat kiinnittäneet asiaan vakavaa ja erityistä huomiota jo useana vuotena suomalaisten metsästyskoirien runsaiden rajanylitysten vuoksi.

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Aiemmilta vuosilta on kuitenkin myös tapauksia, joissa koirat ovat jääneet palaamatta ja kadonneet. Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat suoraan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti, onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624. Koiran omistajia kehotetaan lisäksi merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajan yhteystiedot.

Rajavyöhykelupa tulee hakea ennen metsästystä

Suomen itärajalle on perustettu rajaturvallisuuden valvomiseksi ja ylläpitämiseksi rajavyöhyke, joka on maalla enintään kolme kilometriä leveä. Rajavartiolaitos muistuttaa metsästysseurueita ja muita liikkujia siitä, että rajavyöhykkeellä oleskelu ja liikkuminen vaatii aina luvan. Luvat rajavyöhykkeellä liikkumiseen tulee hakea hyvissä ajoin ennen tarvetta. Rajavyöhykelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lomake.fi -palvelussa. Rajavyöhykelupaa voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Lupa voidaan antaa myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä. Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan. Lisätietoja rajavyöhykemääräyksistä ja rajavyöhykeluvan hakemisesta löytyy verkkosivulta https://raja.fi/rajavyohykelupa.

Karhunmetsästyksen valvontaa tehostetaan

Kainuun rajavartiosto tehostaa karhunmetsästykseen liittyvää valvontaa Kainuun ja Koillismaan alueella 20.8. alkaen. Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitos on avannut verkkosivuilleen vihjekanavan, jonka kautta voi antaa vihjeen havainnoista koskien rajat ylittävää rikollisuutta, luonnonvararikoksia, ympäristörikoksia merialueella tai niiden valmistelua. Vihjekanava löytyy osoitteesta: https://raja.fi/anna-vihje