Siirry sisältöön

Metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan koko maassa, merihanhen metsästyskielto sisämaahan

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan koko maassa tulevan metsästysvuoden ajaksi. Metsästyskielto on nopein ja tällä hetkellä ainoa keino pysäyttää metsähanhikannan pienentyminen. Merihanhen metsästys puolestaan kielletään sisämaassa kolmen vuoden ajaksi aikavälillä 20.8.–31.12., jotta kanta vahvistuisi.

Metsähanhen metsästys kiellettiin kokonaan vuonna 2014, minkä jälkeen kieltoa on jatkettu vuosi kerrallaan. Määräaikainen metsästyskielto estää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuvan metsästyspaineen.

Metsähanhen metsästyskiellon jatkaminen on tarpeen, jotta ehditään tehdä kiireelliset kestävän metsästyksen varmistavat toimenpiteet. Näitä ovat saalisilmoitusvelvollisuuden säätäminen, metsästyksen säätelyn tarkentaminen, kannan laskentojen tehostaminen talvehtimisalueilla sekä Suomen pesimäalueiden selvittäminen ja poikastuoton arvioinnin tarkentaminen.

Lisäksi keskeistä on panna toimeen kansainvälinen taigametsähanhen hoitosuunnitelma, joka hyväksyttiin Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, AEWA) osapuolikokouksessa marraskuussa 2015. Suomi on vahvasti tukenut kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelua, jotta metsästys myös Keski- ja Luoteis-Euroopassa olisi kestävää.

Suomen riistakeskus jatkaa Pohjois-Pohjanmaalla hanketta, jossa kartoitetaan metsähanhen pesimäalueita maasta ja ilmasta käsin sekä kehitetään laskentamenetelmää. Saalisilmoitusvelvollisuutta ja metsästäjäkohtaista saaliskiintiötä koskeva lainsäädäntömuutos on valmisteilla. Tavoitteena on saada muutokset voimaan metsästysvuodesta 2017-2018 alkaen.   

Metsästyksen sallimista arvioidaan jälleen vuoden kuluttua, mutta metsästystä ei voida aloittaa ennen kannan vahvistumista.

Merihanhen metsästys kiellettyä sisämaassa

Sisämaata koskeva merihanhen metsästyskielto on jatkoa metsästysvuosina 2013–2016 voimassa olleelle rauhoitukselle. Alueen rajaus säilyy samana ja asetus on voimassa 31.7.2019 saakka. Tavoitteena on rajoittaa merihanhen sisämaassa pesivään ja levittäytyvään kantaan kohdistavaa metsästyspainetta, että kanta vahvistuisi ja merihanhesta tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan.

Asetuksella kielletään merihanhen metsästys kolmen vuoden määräajaksi metsästysvuosina 2016–2019 elokuun 20 päivästä joulukuun 31 päivään Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia, Kymenlaakson maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Kouvolan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Haapajärven, Haapaveden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan kunnissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295 16 2391