Siirry sisältöön

Metsähanhen metsästys keskeytetään

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle luonnoksen metsähanhen kansalliseksi hoitosuunnitelmaksi. Samalla lausunnolle on lähetetty luonnos ministeriön asetuksesta, jolla kielletään metsähanhen metsästys koko maassa vuoden ajaksi.

Metsähanhen metsästys on erityisesti Pohjois-Suomen pesimäalueilla arvostettu ja vaativa metsästysmuoto. Taigametsähanhikanta on kuitenkin taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi. Ministeriö on rajoittanut vuodesta 2011 lähtien metsähanhen metsästystä ajallisilla ja alueellisilla metsästysrajoituksilla. Nämä toimet eivät ole riittäneet kannan laskun taittumiseen, joten ministeriö esittää nyt metsähanhen metsästyskieltoa.

Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on estää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan muuhun Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuvaa metsästyspainetta, jotta kannan väheneminen pysähtyisi ja kanta elpyisi.

Metsästyksen kestävyyden varmistamisella on kiire ja se vaatii saalisilmoitusvelvollisuudesta säätämisen, metsästyksen säätelyn tarkentamisen ja kannan laskentojen tehostamisen talvehtimisalueilla. Lisäksi metsähanhen pesimäalueet Suomessa pitää selvittää ja poikastuoton arviointia tarkentaa. Nämä toimet perustuvat lausuntokierrokselle lähetettyyn Suomen metsähanhikannan hoitosuunnitelman luonnokseen. Metsästyksen sallimista arvioidaan vuoden kuluttua, mutta sitä ei voitaisi sallia ennen mainittujen kannanhoitotoimien tekemistä.

Lausunnolle lähetetyssä hoitosuunnitelmassa esitetään useita toimia, jotta Suomessa voidaan varmistaa metsähanhen metsästyksen kestävyys. Samaan aikaan valmistellaan kansainvälistä metsähanhen hoitosuunnitelmaa koko metsähanhen muuttoreitille. Maa- ja metsätalousministeriö on vahvasti tukenut kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelua, jotta myös Keski- ja Luoteis-Euroopan maiden metsästyspaine saataisiin kestävälle tasolle. Suomesta kansainvälisen hoitosuunnitelman valmisteluun osallistuu Suomen riistakeskus. Kansainvälisen hoitosuunnitelman on määrä valmistua ensi vuonna.

Tiedote maa- ja metsätalousministeriön sivulla