Siirry sisältöön

Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa 10.8.

Meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilta 10.8. Aikaistetulla jahdilla halutaan estää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntäminen.

Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8.–20.8. kello 12 asti on sallittu seuraavin rajoituksin:

  • Metsästysalueena ovat rannikkoalueen pellot, jotka ovat tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa, ja joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä.
  • Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty.
  • Saaliit kirjataan Oma riistaan tai tiedot toimitetaan saalisilmoituslomakkeella. Saalisilmoitusvelvollisuus on voimassa myös 20.8.–31.12.
  • Metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö on kaksi merihanhea. Voimassa myös 20.8.–31.12.

Kartta

Merihanhi on perinteisesti rannikon laji ja vasta levittäytymässä järvialueille, minkä vuoksi se on rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä rannikolla rajoitetaan. Kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään ehkäisemään vahinkoja ja turvaamaan hanhikannan elinvoimaisuus.

Suomen merihanhet kuuluvat kahteen populaatioon. Uusimman tutkimustiedon perusteella Suomenlahden, Varsinais-Suomen ja Satakunnan merihanhet kuuluvat pääosin Keski-Euroopan populaatioon ja muuttavat suoraan etelään Keski-Eurooppaan talvehtimaan. Pohjanmaan ja Perämeren linnut kuuluvat todennäköisemmin Länsi- ja Luoteis-Euroopan populaatioon ja muuttavat Ruotsin kautta Länsi-Eurooppaan. Metsästyksen kohdentuminen populaatioihin on erilainen. Parempi riistatieto mahdollistaa nykyistä tarkemman metsästyssäätelyn tulevaisuudessa.

 

Kanadanhanhikannat kestävät hyvin metsästystä

Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä. Kanadanhanhen metsästys on sallittu 10.8.–20.8. kello 12 koko maassa pelloilla, jotka ovat tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa, ja joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää kanadanhanhen peltometsästyksessä.

Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhien metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20.8. kello 12. Merihanhen saalisilmoitus sekä metsästäjäkohtainen kahden linnun päiväkiintiö ovat voimassa koko vuoden.

 

Tunnista ennen kuin ammut

Hanhissa on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää. Jokaisen metsästäjän velvollisuus on tietää milloin ja missä kutakin lajia saa metsästää. Suomen riistakeskuksen sivuilta (https://riista.fi/metsastys/metsastysajat ) löytyy tietoa metsästysajoista ja metsästyskieltoalueista. Riistainfossa voi päivittää lajintuntemustietojaan https://www.riistainfo.fi