Siirry sisältöön

Luonnonvarakeskus aloittaa susien pannoitukset

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tavoitteena on pannoittaa susia Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Oulun riistakeskusten alueilla. Mikäli lumiolot sallivat, aloitetaan pannoitukset helmikuun alussa. Pannoitukset jatkuvat enintään huhtikuun 15. päivään asti.

Edellisenä talvena susia ei pystytty pannoittamaan vähäisen lumipeitteen takia. Tänä vuonna lumiolot näyttävät olevan suotuisat merkinnöille. Sudet etsitään ja nukutetaan helikopterista, jonka jälkeen ne mitataan ja merkitään GPS-pannalla.

Susikannan runsauden seurannassa on keskeistä reviirien kartoitus. Reviirien kartoittamiseen on käytetty pääasiassa satelliittiseurantatietoa niillä alueilla, joilla susia on onnistuttu pannoittamaan. Kannanseurannan lisäksi pantatietoa hyödynnetään reviirikohtaisen kannanhoidon suunnittelussa uuden susikannan hoitosuunnitelman linjausten mukaisesti. Lisäksi nuorten susien satelliittiseurannasta saadaan tietoa susien levittäytymisestä, vaelluksista ja asettumisesta uusille alueille. Valtaosa pantasusista on aikuisia, lisääntyviä yksilöitä, jotka elävät vakiintuneilla reviireillä. Aikuisia susia koskevaa paikannustietoa hyödynnetään tutkittaessa susien liikkumista suhteessa ihmisasutuksen sijaintiin sekä selvitettäessä susien tappamien hirvieläinten määrää.

Paikannustietojen avulla voidaan myös vähentää riskiä, että metsästyskoira joutuu suden hyökkäyksen kohteeksi. Pantasusien paikannustietoja on julkaistu ensimmäisen kerran kaikille avoimessa verkkopalvelussa riistahavainnot.fi syksyllä 2013. Pannoitettavien susien seurantatietoja julkaistaan palvelussa helmikuun aikana. Maaliskuusta elokuuhun välisellä ajalla paikannustietoja ei esitetä suden lisääntymisajan vuoksi.

Luonnonvarakeskuksen tiedote

riistahavainnot.fi-sivusto