Siirry sisältöön

Susien määrä lisääntyi reilusti viime vuodesta

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 220 – 245 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 140 – 155.

Susien määrä kasvoi kaikilla kannanhoitoalueilla. Suurin muutos susien määrässä tapahtui itäisen Suomen kannanhoitoalueella, jossa on 130 – 140 sutta (viime arviossa 70 – 75). Läntisellä kannanhoitoalueella susia on 83 – 91 (viime arviossa 65 – 70). Poronhoitoalueella susien määräksi arvioidaan 7 – 14, kun vuosi sitten susia arvioitiin olevan 5 – 10.

Arvion perustana ovat tunnetut laumat ja kahdestaan liikkuvat sudet, jotka ovat todennäköisiä susipareja. Susiparien määrä pysyi samana eli 16 parina. Laumojen määrä sen sijaan kasvoi viime vuoden 16 laumasta 27 laumaan. Helmikuun 2014 arviossa tunnetuista 14 parista osa siis vakiintui nyt laumoiksi. Joulukuussa 2014, sulan maan aikana, susilaumoja arvioitiin alustavasti olevan 29 – 41. Arvio susilaumojen määrästä on tarkentunut loppu- ja alkuvuodesta lumipeitteen aikana tehtyjen lisähavaintojen ansiosta.

Yksinään liikkuvien susien osuus on noin 15 prosenttia talvisesta susikannasta. Huomattava osa itärajalla havaituista laumoista ja pareista liikkuu sekä Suomen että Venäjän puolella. Näistä yksilöistä Suomen susikanta-arvioon lasketaan mukaan puolet.  Kun lukuun otetaan mukaan molemmin puolin rajaa liikkuvien laumojen sudet, saadaan susien yhteismääräksi 240 – 268 (viime vuonna 150 – 170).

Luken arvio susien määrästä pohjautuu pääosin petoyhdyshenkilöverkostolta saatuihin havaintotietoihin. Tämän lisäksi havaintotietoja ovat toimittaneet Metsähallituksen henkilökunta, paliskuntien poroisännät, rajavartijat ja Suomen riistakeskus.  Lisäksi Luken maastohenkilökunta on tehnyt tiiviisti maastoseurantaa susikannan ydinalueilla Kainuussa, Ylä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Talviolosuhteet vaihtelivat suuresti maan eri osissa vielä joulukuussa 2014. Kunnollinen lumipeite saatiin keskiseen ja pohjoiseen Suomeen joulukuun kuluessa ja eteläiseen Suomeen vasta vuoden vaihteen jälkeen. Jälkihavaintojen tekemiseen käytettävissä ollut lumiaika on ollut kokonaisuudessaan lyhyt, minkä vuoksi arvioon liittyy osan laumoista kohdalla jonkin verran epävarmuutta.

Tiedote, lausunto, kartta ja kaavio Luken sivulla