Siirry sisältöön

Luomun ja ympäristönhoidon tukia haettavina

Tänä vuonna voi hakea sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia että uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia. Hallitus hyväksyi tänään asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017.

Asetuksen mukaan viljelijät voivat tänä vuonna hakea luonnonhaittakorvausta ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan myös liittää uutta korvauskelpoista alaa. Yli viiden hehtaarin lisäyksestä tehdään asetuksen mukaisesti uusi sitoumus.

Tukea kosteikoille ja luonnon monimuotoisuudelle

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia. Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö.

Korvausta voidaan hakea myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Ympäristösitoumusten pinta-alatavoitteet saavutettu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman pinta-alatavoitteet on jo saavutettu ympäristösitoumuksissa ja osassa ympäristösopimuksista. Tämän vuoksi uutta ympäristösitoumusta ei voi antaa, eikä voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voi lisätä uusia korvauskelvottomia aloja. Ympäristösitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa siirtää toiselle tai jakaa.

Nyt voimassa olevat ympäristösitoumukset on tehty viideksi vuodeksi. Sitoumuksen tehneelle viljelijälle maksetaan ympäristökorvausta perustason ylittävistä toimenpiteistä, joilla edistetään esimerkiksi ravinteiden tasapainoista käyttöä, valumavesien hallintaa ja peltoluonnon monimuotoisuutta.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, puh. 040 839 6599
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, puh. 040 359 3103
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, puh. 0295 162 403