Siirry sisältöön

Luke: Riistakolmiolaskennat kesä 2022: metsäkanalintuja hyvin jo toista vuotta peräkkäin

Luonnonvarakeskuksen tiedote, 9.8.2022

Muutamia vuosia jatkunut metsäkanalintujen kantojen maltillinen kasvu tai säilyminen ennallaan jatkuu suuressa osassa maata myös tänä vuonna. Teeri- ja metsokannat ovat jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella, pyykanta lähellä keskiarvoaan ja riekkokanta hieman sen alapuolella.

Teeren, metson ja pyyn kannat ovat pysyneet suunnilleen kesän 2021 tasolla, mutta alueellista vaihtelua on melko paljon, varsinkin teerellä. Riekon kannantiheys on sen sijaan kääntynyt maltilliseen laskuun vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

 Riekkoa lukuun ottamatta metsäkanalintuja on hyvin Pohjois- ja Itä-Suomessa, muualla tilanne on hieman heikompi, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Poikastuotto keskitasoa

Kaikkien lajien pesimämenestys on ollut kuluvana kesänä keskitasoa, vaikka alueellista vaihtelua esiintyy. Teerellä poikasten osuus on valtakunnallisesti edellisvuotta pienempi. Tilanne näkyy myös poikueellisten naaraiden osuudessa sekä poikuekoossa. Teeren aikuiskanta on kuitenkin selvästi kasvanut, mikä tasoittaa tilannetta. Pyyllä on poikuekoossa samankaltainen lasku kuin teerellä edellisvuoteen verrattuna.

− Viime vuonna teeren ja pyyn poikastuotto oli kuitenkin harvinaisen hyvä, joten normaaleissa lukemissa liikutaan pudotuksesta huolimatta, Lindén toteaa.

Metsäkanalintujen poikastuotto on yhteydessä alkukesän lämpötilaan. Poikueet hyötyvät lämpimästä säästä, jolloin hyönteisravintoa on hyvin saatavilla. Kuluvan kesän hyvä mustikka- ja puolukkasato puolestaan edesauttaa metsäkanalintujen ravintotilannetta ja poikasten selviytymistä loppukesän ja syksyn aikana.

− Metsäkanalintujen keskivertoinen poikastuotto oli odotettavissa sääolosuhteiden perusteella. Kesäkuun alussa lämpötila oli muutamia edellisvuosia selvästi kylmempi, Lindén kertoo.

Kolmiolaskennat kertovat metsäkanalintukantojen kehityksestä

Kolmen henkilön avoriveissä toteutettava riistakolmiolaskenta mittaa metsäpeitteisen Suomen kanalintutiheyksiä. Ylä-Lapissa, paljakka-alueilla, tehdään erilisiä kanakoira-avusteisia riekkolaskentoja. Niiden tulokset valmistuvat myöhemmin ja ne esitetään erillisessä raportissa.

Koko Suomessa on raporttia laadittaessa laskettu ja palautettu tiedot 856 riistakolmiosta, joihin tulokset perustuvat. Kyseessä on mahtava ponnistus, joka palvelee niin riistakantojen hoitoa metsästysasetuksessa kuin tieteellistä tutkimustakin. Suuret kiitokset kaikille laskijoille.