Siirry sisältöön

Luke: Luonnonvarakeskus kehittää susien merkitsemiseen liittyviä toimintamalleja ja tietopalveluita – pannoituksissa välivuosi

Kehittämistyö on päätetty aloittaa etenkin kuluneen syksyn aikana esiintyneiden häiriöiden, tietoliikennekatkosten ja niistä saadun palautteen vuoksi. Välivuosi pannoituksissa mahdollistaa henkilöstö- ja talousresurssien suuntaamisen sekä tietopalvelun että susien merkitsemiseen liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

– Susien pannoituksia ei tehdä keväällä 2020, ja nykyisten pantasusien sijaintitietojen näyttäminen päättyy helmikuun 2020 lopussa. Tulevalla metsästyskaudella 2020−2021 ei ole toimivia pantoja, eikä pantapalvelu ole tämän vuoksi käytössä. Mikäli susia saadaan merkittyä kevättalvella 2021, uusi palvelu avautuu seuraavana syksynä, kertoo tutkimuspäällikkö Katja Holmala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Susia on merkitty Suomessa tutkimusta ja kannanarviointia varten 1990-luvulta alkaen. Pannoitettujen susien sijaintitiedot ovat olleet tutkimuskäytön lisäksi myös julkisesti katsottavissa Riistahavainnot.fi-sivustolta syksystä helmikuun loppuun. Näin on pyritty osaltaan ennalta ehkäisemään koiravahinkoja.

Välivuodella ei vaikutusta maaliskuun 2020 kanta-arvioon

Välivuosi pannoituksissa ei vaikuta seuraavaksi julkaistavan, maaliskuun 2020 tilannetta kuvaavan, kanta-arvion tarkkuuteen. Kyseisen kanta-arvion koostamisessa käytetään keväällä 2019 pannoitettujen susien tuottamaa reviiritietoa.

– Pannoitustauon vuoksi pantojen tuottamaa reviiritietoa ei ole käytettävissä 2021 kanta-arviossa. Tämä pyritään korvaamaan lisäämällä maastotyötä sekä DNA-näytteiden keruuta ja analysointia, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

DNA:n avulla voidaan tunnistaa susiyksilöt. Se mahdollistaa myös reviirien rajojen määrittelyä, vaeltavien nuorten susien seurantaa ja reviiriltä tavattavien yksilöiden sukulaisuussuhteiden määrittämistä.

Käyttäjiltä kerätään palautetta

Uuden tietopalvelun määrittelemistä varten Luke tulee keskustelemaan laajasti sidosryhmien kanssa. Lisäksi Luke tekee käyttäjäkyselyn, jossa selvitetään kokemuksia nykyisestä palvelusta ja näkemyksiä tulevaisuuden tarpeesta.

Tietopalvelun ja toimintamallien suunnittelu tehdään pääosin tämän vuoden aikana, ja vuosi 2021 käytetään teknisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tavoitteena on palvelu, joka toimii hyvin sille määritellyissä tehtävissä.

Lisätietoa

Riistahavainnot.fi