Siirry sisältöön

Luke: Karhukannassa kasvua Itä-Suomessa – muualla kanta vakaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukannan kasvu on jatkunut. Karhuja arvioidaan olevan 2670–2800 yksilöä ennen elokuussa 2021 alkavaa metsästyskautta. Arvio on noin 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 arvio.

Karhujen lukumäärä kasvoi selvimmin itäisessä Suomessa. Muualla muutokset olivat maltillisia.

− Neljän viimeisen vuoden aikana karhua on metsästetty aiempaa voimakkaammin. Tavoitteena on ollut katkaista vuonna 2012 alkanut kannan kasvu. Verotuksen voimistuminen ei näytä pysäyttäneen kannan kasvua, kertoo tutkija Samuli Heikkinen Lukesta.

Heikkisen mukaan yhtenä todennäköisenä syynä tähän on Suomen karhukannan saama merkittävä muuttovoitto Venäjältä, mikä heijastuu etenkin itäisen Suomen karhukannan kasvuna. Nuoret urokset ovat karhukannan pääasiallisia vaeltajia, minkä takia niiden osuus karhukannassa saattaa olla tavanomaista suurempi.

Arvio perustuu pentuehavaintoihin

Karhun kanta-arvio perustuu suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamiin pentuehavaintoihin, joista on arvioitu erillisten pentueiden lukumäärä. Vuoden 2020 aikana tallennettiin 1 184 pentuehavaintoa, joissa tavattiin vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu. Lukumäärä on hieman alhaisempi kuin vastaava vuonna 2019.

Luke julkaisee vuosittain suurpetojen kanta-arviot. Arvioita käytetään muun muassa kannan kehityssuunnan ja elinvoimaisuuden arvioinnissa ja suurpetokantojen hoidossa kuten mahdollisen metsästyksen mitoituksessa. Suurpetokantojen hoidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.