Siirry sisältöön

Lapin alueellinen riistaneuvosto asetti tavoitteet hirvikannan hoidolle 2024–2026

Lapin alueellisen riistaneuvoston koolle kutsumana keskusteltiin sidosryhmien kanssa toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista, sekä kannanhoidon tavoitteista. Hirvikannan hoitoon viimeisen kolmivuotiskauden osalta oltiin pääosin tyytyväisiä. Hirvikanta pyritään riistaneuvoston yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamien tavoitteiden mukaisesti pitämään Lapissa lähellä nykyistä kantaa.

Asetettujen tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13 639–19 831 hirveä, keskimäärin noin 16 700 hirveä. Tavoitetasoa nostettiin erityisesti Inarissa, missä hirvikanta on ollut selvästi aiempaa tavoitetta suurempi. Pienempiä tavoitehaarukoiden laajennuksia, jotka tarkoittavat myös pientä nousua tavoitteisiin, tehtiin hirvitalousalueille 4 (Sodankylä), 5 (Länsi-Lappi), 6 (Itä-Lappi) ja 7 (Rovaniemi). Tavoitehaarukoiden laajentamisessa on huomioitu olemassa olevien kantatietojen tarkkuus sekä hirvitalousaluekohtaiset olosuhde-erot alueiden sisällä. Tavoitteita asetettaessa on tarkasteltu arviota hirvikannan vaihtelusta ja sen vaikutuksia liikenne- ja taimikkovahinkojen kertymiseen.

– Tavoitteiden mukaisella hirvikannalla pyritään pitämään vahinkomäärät kohtuullisina, hirvikanta elinvoimaisena ja hirvi luonnonvarana, jota voidaan kestävästi hyödyntää metsästyskulttuuri säilyttäen, kertoo alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Jari Huhtamella.

Hirvikannan rakenteen osalta neuvosto päätti jatkaa hirvikannan hoitosuunnitelmassa asetetuilla yleistavoitteilla (enintään 1,5 naarasta yhtä urosta kohden ja talvikannan vasaosuus 20–30 prosenttia).

Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus. Tuorein vuoden 2023 metsästyksen jälkeen jäävän kannan arvio oli koko Lapin alueelle noin 16 400 hirveä. Arvion mukaan hirvikanta on noussut edellistalvesta. Hirvitalousalueittain hirvikanta oli 2021 asetettujen tavoitehaarukoiden sisällä viidellä hirvitalousalueella ja yläpuolella kahdella hirvitalousalueella (HTA 8 Lounais-Lappi ja HTA 2 Inari) sekä alapuolella Enontekiöllä. Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten urosten osuus aikuiskannassa on pääosin tavoitteen enintään 1,5 naarasta yhtä urosta kohden mukainen. Metsästyskauden jälkeinen vasaosuus talvikannassa on ollut pääosin tavoitteiden mukainen. Hirvenmetsästäjien havaintoaineiston perusteella vasatuottoluvut ovat Lapissa nousussa.

Suomen metsäkeskuksen mukaan vuoden 2023 osalta korvattujen metsävahinkojen suuruus oli 52 967 euroa, josta laatutappiokorvauksia oli 40 237 euroa ja arviointikustannuksia 12 730 euroa. Korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala oli 169 hehtaaria. Arvioitujen yksityismaiden metsävahinkojen pinta-ala Lapissa on 2000-luvun alinta tasoa. Tilastokeskuksen mukaan Lapissa tapahtui vuoden 2023 aikana 74 hirvikolaria.  Liikennevahinkojen määrän kehitys on ollut laskeva huippuvuoden 2017 jälkeen.

Lisätietoja:

Jari Huhtamella, Lapin alueellisen riistaneuvoston pj.

puh. 040 7025 302

Sami Tossavainen, riistapäällikkö

puh. 029 431 2304