Siirry sisältöön

Lappi guvllolaš fuođđoráđi ásahii mihttomeriid ealganáli dikšumii 2024-2026

 Lappi guvllolaš fuođđoráđi bovdehusa mielde háleštalle čanusjoavkkuiguin ollašuvvan ealganáli geahpedeamis, náli dilis ja ealgga dahkan vahágiin, ja nálledikšuma mihttomeriin. Ealganáli dikšumii maŋimuš golmma jagi áigge dáfus ledje eanaš duđavaččat. Ealganálli figgojuvvo fuođđoráđi ovcci ealgadálloguvlui ásahan mihttomeriid mielde dollojuvvot Lappis lahka dálá náli dili.

Ásahuvvon nállemihttomearregaskkaid čuvvon ealganálli Lappis lea 13 639–19 831 ealgga, gaskamearálaččat sulaid 16 700 ealgga.  Mihttomearregaska loktejuvvui eandalii Anáris, gos ealganálli lea čielgasit ovddit mihttomeari stuorát. Unnit mihttomeari viiddidemiid, mat oaivvildit maiddái smávva badjáneami mihttomeriide, dahje ealgadoalloguovlluide 4 (Soađegilli), 5 (Oarje-Lappi), 6 (Nuorta-Lappi) ja 7 (Roavvenjárga). Mihttomearregaskkaid viiddideamis leat váldán vuhtii dálá nálledieđuid dárkilvuođa ja ealgadoalloguovlluid guovdu lean dilleearuid guovlluid siste. Mihttomeriid ásaheamis lea guorahallan árvvoštallama ealganáli molsašuddamis ja dan váikkuhusain johtalus- ja vesávahágiid čoggomii.

– Mihttomeriid čuvvon ealganáliin figgat doallat vahátmeriid govttolažžan, seailluhit ealganáli eallinfámolažžan ja ealgga luondduresursan, man sáhttá suvdilit ávkkástallat ja seailluhit bivdokultuvrra, muitala guvllolaš fuođđoráđi sátnejođiheaddji Jari Huhtamella.

Ealganáli ráhkadusa bealis ráđđi mearridii joatkit ealganáli dikšunplánas ásahuvvon oppalašmihttomeriiguin (eanemustá 1,5 njiŋŋálas ovtta varrása guovdu ja dálvenáli miesseoassi 20-30 proseantta.)

Árvvoštallamiid ealganáli sturrodagas ja ráhkadusas buvttada Luondduváriidguovddáš. Varraseamos jagi 2023 bivddu maŋŋá báhcán náli árvvoštallan lei oppa Lappi guovllus sulaid 16 400 ealgga.  Árvvoštallama mielde ealganálli lea badjánan ovddit dálvvis. Ealgadálloguovlluid ealganálli lei 2021 ásahuvvon mihttomearregaskkaid siste viđa ealgadoalloguovllus ja bajábealde guovtti ealgadoalloguovllus (EDG 8 Máttaoarje-Lappi ja EDG 2 Anár) ja vuolábealde Eanodagas. Ealganáli ráhkadus lea Lappis buori dásis. Varris rávis ealggaid oassi rávisealganális lea  váldooassái mihttomearis eanemustá 1,5 njiŋŋálasa ovtta varris ealgga ala. Miesseoassi dálvenális leamašan eanaš mihttomeriid mielde. Meahcástanbaji maŋŋá miesseoassi leamašan eanaš mihttomeriid mielde. Ealgabivdiid áicanmateriála vuođul miessebuvttadanlogut leat badjáneamen Lappis.

Suoma vuovdeguovddáža mielde jagi 2023 áigge buhttejuvvon meahccevahágiid sturrodat lei 52 967 euro, main kvaliteahttatáhpabuhtadusat ledje 40 237 euro ja árvvoštallangolut 12 730 euro. Buhtadusaid vuođđun lean vahátviidodat lei 169 hektára. Árvvoštallojuvvon priváhta eatnamiid vuovdevahágiid viidodat Lappis lea 2000-logu vuolimus dásis. Statistihkkaguovddáža mielde Lappis dáhpáhuvve jagi 2023 áigge 74 ealgabártti. Johtalusvahágiid meari ovdáneapmi leamašan njieddji olahusjagi 2017 maŋŋá.

 

Lassedieđut:

Jari Huhtamella, Lappi guvllolaš fuođđoráđi sj.

tel. 040 7025 302

Sami Tossavainen, Fuođđooaivámuš

tel. 029 431 2304