Siirry sisältöön

Koiravahinkojen ennaltaehkäisy tärkeää susialueilla

Metsästyskauden ollessa kuumimmillaan, on koiralla metsästävien hyvä pysähtyä pohtimaan mahdollisia suden ja koiran kohtaamisia. Susien aiheuttamia koiravahinkoja voidaan osittain ennaltaehkäistä. Ennakointi on tärkeää erityisesti susireviirialueilla ja niiden raja-alueilla. Sudet tappavat Suomessa vuosittain 20 50 koiraa, joista suurin osa on metsästyskoiria. Kuluvan metsästysvuoden aikana sudet ovat jo tappaneet useita koiria eri puolilla maata.

Koirien suojausmenetelmät ovat kompromisseja, eikä yhtä täydellistä ja varmaa keinoa ole. Menetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: susien läsnäolon tunnistamiseen sekä erilaisiin suojavarusteisiin.

Monin paikoin on mahdollista hyödyntää koko metsästyskauden pannoitettujen susien paikkatietoa koiravahinkojen ennaltaehkäisyssä. Tuoreita pantasusien liikkeitä on mahdollista seurata Luonnonvarakeskuksen riistahavainnot.fi -palvelusta sekä tarkastella pantasusien tarkkoja reviirialueita. Palvelu on koettu hyväksi alueilla, joilla pantatietoa on käytettävissä.

Varsinkin lumiaikana tehokas keino välttää koiran ja suden kohtaaminen on kiertää aiottu metsästysalue susien jälkien varalta. Mikäli alueelle menee suden jäljet, muttei pois, ei koiraa kannata päästää irti. Susireviirialueilla metsästäjien kannattaa myös jakaa tietoa susihavainnoista toisille koirametsästäjille, näin tuorein tieto on kaikkien käytettävissä ja paikallisesti pystytään tunnistamaan suden eniten käyttämät alueet.

Älä jätä koiraa yöksi haukulle

Koiran tarkempi kontrollointi esimerkiksi GPS-pantaa käyttämällä ja koiraa lähempää seuraamalla suojaavat koiraa tehokkaasti. Suurimman osan hyökkäyksestä selvinneistä koirista on pelastanut juuri isännän väliintulo. Koiraa ei tule jättää yöksi esimerkiksi hirveä haukkumaan, vaan omistajan on seurattava koiran liikkeitä jatkuvasti. Susialueella yöllä haukkuvalla koiralla on erityisen suuri riski vahingoittumiselle. Tarvittaessa myös muiden metsästysseurueen jäsenten on oltava omistajan apuna koiraa kiinni ottamassa.

Koirille tarkoitetut suojavarusteet, kuten liivit ja pannat, suojaavat koiraa puremilta. Pantaan laitettavat kellot puolestaan karkottavat sudet kauemmas. Varusteiden on tarkoitus antaa koiralle lisäaikaa, jotta omistaja pääsee paikalle.

Koiran käyttäytymistä suden kohdatessaan on mahdollista selvittää esimerkiksi petotestin avulla. Koiran kanssa voidaan kokeilla myös sen kiinnostusta suden jälkiä kohtaan. Mikäli koira kiinnostuu jäljistä ja lähtee seuraamaan niitä, voidaan koiraa yrittää opettaa tavasta pois. Kun omistaja tuntee koiransa luonteen ja reagoinnin suurpetoja kohtaan, pystytään mahdollinen vaara tunnistamaan ennen kohtaamista pedon kanssa.

Lisää koirien suojausmenetelmistä voi lukea Metsästäjä-lehden numerosta 5/2018