Siirry sisältöön

Karhunmetsästys alkaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 260 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen maanantaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua, joista 20 läntisellä ja 75 itäisellä poronhoitoalueella.

Ilmoita saaliisi Oma riista -palvelussa

Poronhoitoalueen ulkopuolella saaliiksi saaduista karhuista on ilmoitettava joko Oma riista -palvelun avulla tai sähköpostitse poikkeusluvan myöntäneelle Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle. Saalisilmoitus on tehtävä ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun karhu on tullut pyydystetyksi.

Poronhoitoalueen alueellisilla kiintiöillä metsästävien tulee seurata karhukiintiön täyttymistä ja tehdä saalisilmoitus Oma riista -palvelussa tai sähköpostilla Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimistolle välittömästi jokaisen kaadon jälkeen. Kiintiön täyttymistä voi seurata Suomen riistakeskuksen internetsivuilla osoitteessa www.riista.fi. Alueellisten kiintiöiden mahdollisesta täyttymisestä tiedotetaan.

Karhun metsästyksen tavoitteena on leikata kantaa erityisesti Pohjois-Karjalassa. Muilla alueilla, jonne karhun poikkeuslupia on myönnetty, verotus on suunniteltu pääosin siten, että kanta pysyisi vakaana tai se vahvistuisi alueella. Metsästyksellä pyritään ylläpitämään karhukannassa ihmispelkoa ja ihmistoimintoja väistävää käyttäytymistä. Metsästys tulisikin kohdentaa huolellisella valikoinnilla yksilöihin, jotka aiheuttavat esimerkiksi mehiläis- tai rehupaalivahinkoja tai liikkuvat asutuksen tuntumassa. Suomen riistakeskus suosittaa, että tarvittaessa jahdin aloitusta viivästytetään ja osaa poikkeusluvista säästetään, jotta on mahdollista kohdistaa pyyntiä vahinkoja ja ongelmia aiheuttaviin yksilöihin. 

Metsästyksen johtajat karhun pyyntiin

Vuoden vaihteessa astui voimaan metsästyslain muutos, jonka myötä myös suurpetojen poikkeuslupapyynnissä on oltava metsästyksen johtaja. Aiemmin ainoastaan hirvieläinten seuruepyynnissä on täytynyt olla nimetty metsästyksen johtaja läsnä. Metsästyksen johtajien tulee muun muassa suunnitella pyynti siten, että metsästys tapahtuu turvallisesti ja huolehtia, että poikkeusluvassa annettuja ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan. Velvoite metsästyksen johtajasta koskee suurpetojen poikkeusluvanvaraista pyyntiä, joten se ei koske syksyistä karhun metsästystä poronhoitoalueella, koska metsästys tapahtuu siellä alueellisten kiintiöiden nojalla.

 

Lisätietoja

Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus
p. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä
ks. yhteystiedot https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/