Siirry sisältöön

Kaakkois-Suomen koirasusilaumaan kohdennettu poikkeuslupa toimeenpanokieltoon

Suomen riistakeskuksen Lappeenrannan Ylämaalle eilen myöntämästä susikannan geenipuhtauden suojelemiseksi myöntämästä poikkeusluvasta on valitettu.  Itä-Suomen hallinto-oikeus kieltää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa ehkä toisin määrätään.

Poikkeuslupa oli kohdennettu aluetta reviirinään käyttävään koirasusia sisältävään laumaan. Reviirialueelta saatujen riistakameratietojen perusteella laumassa on vähintään seitsemän yksilöä. Poikkeuslupa oli susikannan geenipuhtauden suojaamisen takia asetettu koskemaan koko kyseistä laumaa, koska koirasutta on käytännössä mahdoton erottaa sudesta pelkästään ulkoisten tuntomerkkien perusteella. Koirasusi on säädetty Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi.

Suomen riistakeskus katsoo, että rajalaumojen pyynnistä saatu kokemus on osoittanut, että niiden metsästys on vaikeaa. Lisäksi hallintotuomioistuinkäsittely voi kestää Suomessa pitkään. Vaarana on, että lauman yksilöitä siirtyy talven ja kevään aikana muualle Suomeen.