Siirry sisältöön

Itämerennorppia saaliiksi aiempaa vähemmän – halleja enemmän

Heinäkuun lopussa päättyneen metsästysvuoden saalismäärät nousivat hallin osalta, mutta itämerennorpan saalis vastaavasti laski edelliseen metsästysvuoteen verrattuna. Halleja saatiin saaliiksi 79 % enemmän ja itämerennorppia 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Harmaahylkeen eli hallin saalis oli 1.8.-31.12.2020 ja 16.4.-31.7.2021 ajoittuneessa pyynnissä yhteensä 413 (pyyntikaudella 2019-2020 vastaavasti 231) yksilöä, joista 130 (64) saatiin saaliiksi Perämeren-Merenkurkun, 119 (81 Lounais-Suomen ja 164 (86) Suomenlahden kannanhoitoalueelta. Kaikilla merialueilla saalismäärä nousi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säätämä hallin metsästyskiintiö oli 1 050 yksilöä jakautuen Perämeren-Merenkurkun 350, Lounais-Suomen 400 ja Suomenlahden 300 halliin. Saaliiksi saatiin siten 39 % kiintiön sallimasta hallimäärästä. Suomenlahdella saaliiksi saatiin 55 %, Lounais-Suomessa 30 % ja Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 37 % alueellisesta kiintiöstä. Ministeriön kiintiöasetus (enintään 1 050 hallia metsästysvuotta kohden) on voimassa vuoteen 2022 asti.

Tyyni meri ja kirkas taivas, joiden välissä jäälohkareita.
Keväinen hylkeenpyyntisää. Kuva: Stefan Pellas

Itämerennorppia saatiin Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla saaliiksi 1.8.2020-31.7.2021 yhteensä 273 yksilöä, kun pyyntikauden 2019-2020 saalis oli vastaavasti 311 yksilöä. Itämerennorpan metsästysaika muutettiin vuoden 2018 kesäkuusta alkaen vastaamaan hallin metsästysaikaa, eli molemmat lajit ovat rauhoitettuja tammikuun 1. päivästä huhtikuun 15. päivään. Maa- ja metsätalousministeriön säätämä kiintiö 1.8.2020-31.7.2021 oli yhteensä 375 norppaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin. Pyyntilupia ei myönnetty norpalle Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueen ulkopuolelle.

Pyyntilupa muuttui metsästyskiintiöksi

Valtioneuvosto muutti metsästysasetusta huhtikuussa siten, että itämerennorpan metsästyksessä ei jatkossa enää tarvita pyyntilupaa, vaan saalismäärää säädellään nyt alueellisen metsästyskiintiön avulla ns. keskeytysmetsästyksenä. Itämerennorppia voidaan metsästysaikana saalistaa maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa.

Nyt alkaneen metsästysvuoden kiintiöllä sallitaan yhteensä enintään 375 itämerennorpan metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Kiintiö on sama kuin vuotta aiemmin pyyntilupien perusteella saaliiksi saatujen norppien suurin sallittu saalismäärä. Mikäli tälle metsästysvuodelle asetettu kiintiö täyttyy ennen metsästysvuoden loppumista, on Suomen riistakeskuksen määrättävä metsästys päättyneeksi kyseessä olevalla kannanhoitoalueella.

Kivikossa seisova metsästäjä tähyilemässä merelle.
Syksyinen kyttäyspyynti. Kuva: Stefan Pellas

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2020 Itämerellä nähtiin laskennoissa vajaat 40 000 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella oli vajaat 17 000. Itämeren alueen laskentojen perusteella itämerennorpan laskentakanta on pelkästään Perämeren-Merenkur­kun kannanhoitoalueella yli 20 000 yksilöä. Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnon­varakeskus. Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo.

Merihylkeiden metsästyskiintiöiden tarkoituksena on estää ja vähentää hyljekannan kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Lisätietoja

Hautanen, Jaakko

  • Riistasuunnittelija, Rannikko-Pohjanmaa
  • 029 431 2312
  • jaakko.hautanen@riista.fi

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.