Siirry sisältöön

Ilveslupia aiempaa vähemmän Etelä-Savoon

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savon alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat 25 ilveksen metsästykseen. Pyyntikausi alkaa joulukuun alusta.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia ilveksen metsästykseen hakemusalueille, joilla arvion perusteella kanta oli tiheä ja ilveksen kannankehitys on kasvava tai vakaa. Hakijakohtaisesti lupamäärä vaihteli nollasta kolmeen. Kolmannes päätöksistä oli kielteisiä.

Poikkeuslupaharkintaa ohjasi ilveksen ja suden kannanhoidollisesta metsästyksestä tulleet oikeusratkaisut. Lupahakemusten käsittelyssä arvioitiin hakemusalueittain ilveskannan kokoa ja verotuksen tasoa Luonnonvarakeskuksen (Luken) tuottaman pentueaineiston perusteella. Poikkeuslupakynnys ei ylittynyt, jos alueelta oli kirjautunut Luken tuottamaan pentuekarttaan yksi tai ei lainkaan pentue-elinpiirejä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin tämän johdoista merkittävästi aiempia vuosia enemmän.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Etelä-Savon ilveskanta on kasvanut hieman edellisestä vuodesta. Ennen alkavaa metsästyskautta vuotta vanhempia yksilöitä arvioidaan alueella olevan 230-255 yksilöä. Arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2021 eteläsavolaisissa metsissä liikkui noin 50 ilvespentuetta.

Edellisenä metsästyskautena Etelä-Savon alueelle saaliiksi saatiin 27 ilvestä. Ilveksen metsästysaika päättyy 28. helmikuuta

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi