Siirry sisältöön

Ilveksen poikkeuslupien määrä Pohjois-Savossa putosi puoleen

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon poikkeusluvat 23 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupamäärä on puolet pienempi kuin viime vuonna. Koko maan ilveskanta-arvio on pienentynyt ja se vaikuttaa poikkeuslupien määrään myös Pohjois-Savossa. Kirjattujen pentuehavaintojen vähäisyydestä ja hakemusalueen pienestä koosta johtuen viidelle hakijalle tuli kielteinen päätös.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Savon aikuisilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 215 – 230 vuotta vanhempaa yksilöä, kun vuotta aiemmin vastaava arvio oli 260 – 275 yksilöä. Ilveskanta-arvio pieneni koko maassa 2 355–2 495 yli vuoden ikäisestä yksilöstä hiukan vajaaseen 1900 yli vuoden ikäistä eläintä.

Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin Tassu -järjestelmään kirjamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2017 arvioitiin pohjoissavolaisissa metsissä liikkuneen 44 – 47 ilvespentuetta.

Ilvesten poikkeuspyynti tulee kohdentaa mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilvesyksilöistä kannattaa ilmoittaa alueen metsästäjille.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Joulukuun alussa alkavalle kaudelle poikkeuslupia haettiin yhteensä 103 ilveksen metsästämiseen 23 hakemuksella. Edellisenä metsästyskautena Pohjois-Savon ilvessaalis oli 46 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy 28. helmikuuta.

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi