Siirry sisältöön

Hirviseurueet kartoittavat Kuhmon ja Sotkamon susi- ja ilvestilannetta

Kartoitus on PERUTTU lumen puutteen vuoksi!

Tarkoitus oli kartoittaa ilvespentueiden ja susien jälkiä lauantaina 29.11., mutta lumet kävivät odottamattoman lämpimän sään vuoksi niin vähiin, että kartoitusta ei voida tehdä. Susien määrän arviointia vaikeuttaa se, että susilla ei ole tänä vuonna radiopantoja. Susia on nyt Kainuussa runsaasti, ja jotta saisimme selville mahdollisimman hyvin susien määrän, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan kaikki havainnot petoyhdyshenkilöille.

Katso petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot

Alkuperäinen tiedote 25.11.2014:

Suomen riistakeskus sekä Kuhmon ja Sotkamon riistanhoitoyhdistykset järjestävät tehostetun kartoituksen susien ja ilvespentueiden jälkihavainnoista ensi lauantaina. Kartoitukseen toivotaan osallistuvan jokaisen alueella metsästävän hirviseurueen. Seurueille on lähetetty ohjeet kartoitusta varten.

Kunkin hirviseurueen toivotaan käyvän metsästysalueensa läpi teitä ja muita sopivia reittejä pitkin. Suden osalta  ilmoitetaan kaikki jälkihavainnot tarkistusta varten. Ilveshavainnoista ilmoitetaan vain pentuehavainnot. Jälkitarkastajina toimivat pääasiassa riistanhoitoyhdistysten petoyhdyshenkilöt.  Tarkastajina toimii mahdollisesti myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kenttähenkilöitä. Kaikki tarkistetut havainnot kirjataan RKTL:n Tassu-petohavainnointijärjestelmään. Tassussa olevat havainnot ovat pääasiallinen perusta suurpetojen määrien arvioinnissa.

Sääennusteiden mukaan lunta ei ole tulossa Kuhmoon ja Sotkamoon juuri ollenkaan tämän viikon aikana. Lunta on vähän metsissä ja havaintojen teko keskittyy metsäautoteille, joissa petojen jäljet ovat havaittavissa. Vähäisen lumimäärän takia ensi lauantain suurpetokartoituksella ei saada selville susien ja ilvespentueiden tarkkaa määrää, mutta kartoitustulosten odotetaan parantavan selvästi mahdollisuuksia luotettavampiin arvioihin susien ja ilvesten määristä. Tämä edellyttää tietysti hirviseurueiden aktiivista osallistumista havaintojen tekoon. Jälkiä teiltä kannattaa katsella jo etukäteen viikon aikana.

Havainnot ilvespentueista ja susien jäljistä ilmoitetaan heti havainnon tekemisen jälkeen riistanhoitoyhdistyksen laskentapäällikölle tai hänen varamiehelleen. Kuhmossa päällikkönä toimii Olavi Pääkkönen (p. 044 508 1572) ja varalla Mikko Kanniainen (p. 040 501 6634). Sotkamossa päällikkönä on Jukka Kemppainen (p. 0400 186 581) ja varalla Jouni Heikkinen (p. 040 505 3903).

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi