Siirry sisältöön

Hirvikannan rakenne Lapissa hyvällä tasolla

Lapin alueellinen riistaneuvosto kutsui sidosryhmät keskustelemaan toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista.

Riistaneuvoston keväällä 2021 kolmivuotiskaudeksi 2021–2023 asettamien tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13481–18109 hirveä, keskimäärin 15 800 hirveä. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuosittain. Hirvikannan koko ja rakenne on pääosin tavoitteiden mukainen.

Metsästyskauden 2021–2022 jälkeen hirvikanta laski edellisen vuoden noin 18 600 hirvestä noin 16 500 hirveen. Hirvitalousalueittain hirvikanta oli asetettujen tavoitehaarukoiden sisällä kuudella hirvitalousalueella, yläpuolella yhdellä hirvitalousalueella (HTA 2, Inari) ja tavoitehaarukan alapuolella kahdella hirvitalousalueella (HTA 4, Sodankylä ja HTA 7, Rovaniemi).

Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten eläinten sukupuolirakenne on pääosin tavoitteen mukainen, enintään 1,5 naarasta yhtä urosta kohden. Hirvikanta on tavoitteita naarasvoittoisempi selvimmin Posiolla ja Ranualla. Vasojen osuus talvikannassa oli lähes koko Lapissa asetetun tavoitteen 20–30 % mukainen pois lukien Inarin ja Utsjoen alueet, joilla vasojen osuus oli hieman tavoitetta pienempi.

 

Liikenne- ja metsävahingot laskussa

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa tapahtui vuoden 2021 aikana 79 hirvikolaria. Liikennevahinkojen määrän kehitys on ollut laskeva vuodesta 2017, jolloin tapahtui 180 hirvikolaria. Onnettomuuksien määrän trendi on ollut nouseva muusta Lapista poiketen Utsjoella, jossa vuonna 2021 tapahtui kahdeksan hirvikolaria painottuen tammi-maaliskuulle. Alkuvuodesta 2022 Utsjoella ei ole kuitenkaan tapahtunut yhtään hirvikolaria. Koko Lapissa kolarimäärä on alkuvuoden 2022 osalta edellisvuoden tasolla.

Suomen metsäkeskuksen mukaan vuonna 2021 korvattujen metsävahinkojen suuruus oli 65 608 euroa, josta laatutappiokorvauksia oli 47 878 euroa, täydennys- ja uudelleenviljelyn kuluja 0 euroa ja arviointikustannuksia 17 730 euroa. Korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala oli 240 hehtaaria. Vahinkokehitys on ollut laskevaa vuodesta 2018.

 

Sidosryhmät tyytyväisiä vahinkokehitykseen

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä metsä- ja liikennevahinkojen vähenemiseen. Tilaisuudessa sidosryhmät toivat esille, että on pyrittävä jatkamaan samaa kehitystä ja pitämään hirvikanta asetetuissa tavoitehaarukoissa. Tilaisuudessa keskusteltiin myös poroelinkeinon ja metsästyksen yhteensovittamisesta sekä hirvieläinten liikennevahinkojen ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Lapin alueellinen riistaneuvosto näkee, että Luonnonvarakeskuksen lentolaskentoja on tarpeen jatkaa tulevina vuosina. Lapin alueella lentolaskennat antavat arvokasta lisätietoa hirvikannan arviointiin mahdollistaen vakaamman hirvikannan säätelyn.

 

Lisätietoja:

Jari Huhtamella

Lapin alueellisen riistaneuvoston pj.

puh. 040 7025 302