Siirry sisältöön

Hirvijahti täyteen vauhtiin

Hirvenmetsästys jatkuu Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella ensi lauantaina 1.10.2022 ja samaan aikaan varsinainen hirven metsästysaika alkaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Muualla maassa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 8.10.2022. Valkohäntäpeurojen metsästys on jo käynnissä.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkoi Lapissa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa ja päättyi 21. päivä alkaneeseen kiimarauhoitukseen. Muualla maassa hirveä on saanut metsästää vahtimalla pellolta syyskuun alusta. Varsinaisen metsästysajan alkaessa myös muut metsästysmuodot tulevat sallituiksi. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2023.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 36 630 hirven, 74 200 valkohäntäpeuran, 581 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärä pienentyi viime vuoteen nähden noin 12 prosenttia. Valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä säilyi edelleen korkeana ja lupamäärä on edellisen vuoden tasolla.

Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 6 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 80 800 hirveä (95 % luottamusväli 69 500–93 500 hirveä).  Hirvikantaa on pienennetty metsästyksellä ja kanta oli viime kauden jälkeen noin neljänneksen pienempi kuin viisi vuotta sitten. Hirvikanta on puolittunut 20 vuoden aikana.

 

Peurajahti jatkuu voimakkaana

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta lähtien ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Tavoitteena on pienentää edelleen valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla. Metsästystä ohjaavat hirvitalousalueille asetetut peuratiheystavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta pienentyi viime kauden metsästyksen seurauksena noin 9,5 prosenttia ja kannan arvioidaan olevan noin 109 000 yksilöä (95 % luottamusväli 99 000–119 000 yksilöä).

Valkohäntäpeurojen metsästystä suositellaan painotettavan erityisesti alkusyksyyn peurakolareiden vähentämiseksi ja jotta koko metsästyskausi hyödynnettäisiin tehokkaasti. Niin sanotulla vahtimismetsästyskaudella 1.9.–23.9. saaliiksi saatiin noin 5 300 valkohäntäpeuraa eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Valkohäntäpeuran metsästysaika päättyy 15.2.2023.

 

Saalista ilmoitettava ajoissa

Viime metsästyskaudelle tehty metsästysasetuksen muutos velvoittaa ilmoittamaan jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvi- ja valkohäntäpeurahavainnoista sähköiseen Oma riista -palveluun. Näin saaliin ja havaintojen kertymistä oman metsästysalueen ympäristössä voidaan seurata ja käyttää kertyvää tietoa metsästyksen suunnittelussa hyödyksi.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata Luonnonvarakeskuksen kaikille avoimesta palvelusta (luke.fi).

Lisätietoja: Alueelliset tiedot riistapäälliköiltä, yhteystiedot.

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024