Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Varsinais-Suomen alueella

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 24249 kpl valkohäntäpeuran ja 1564 kpl hirvenpyyntilupaa. Valkohäntäpeurojen lupamäärä lisääntyi viime metsästyskaudesta yli 30 %. Haetulla pyyntilupien määrällä valkohäntäpeurakantaa vähennetään kohti maaliskuussa 2021 asetettuja tavoitteita. Hirven pyyntilupamäärä pysyi vuoden 2020 tasolla.

Myönnetyt pyyntiluvat ohjaavat valkohäntäpeurakantaa kohti asetettuja tavoitteita

Luonnonvarakeskuksen 2021 keväällä tekemän arvion mukaan valkohäntäpeurakanta Varsinais-Suomessa on suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan kanta-arvio oli noin 125000 eläintä. Arvion mukaan reilut 25 % lajin yksilöistä elää Varsinais-Suomen alueella. Valkohäntäpeura onkin ylivoimaisesti alueen tärkein riistaeläin.

Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvosto asetti maaliskuussa valkohäntäpeurakannan tavoitetiheydet Varsinais-Suomen viidelle hirvitalousalueille. Tavoitetiheydet vaihtelevat hirvitalousalueilla välillä 19-32 eläintä/1000 hehtaari. Myönnetyllä pyyntilupamäärällä kantaa on mahdollista vähentää kohti tavoitteita.

Metsästäjät ovat jälleen kerran, nyt asetettujen numeeristen tavoitteiden saavuttamiseksi, hakeneet metsästyskaudelle 2020-2021 ennätysmäärän valkohäntäpeuran pyyntilupia. Haetulla lupamäärällä on mahdollista ampua reilusti yli 35000 valkohäntäpeuraa.

Hirvilupamäärä lähes sama kuin vuonna 2020

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli Varsinais-Suomen hirvitalousalueilla maaliskuussa 2021 n. 4000 yksilöä. Tämä on noin 5 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Metsästäjät hakivat tulevalle metsästyskaudelle yhteensä 1564 hirvilupaa mikä on 12 pyyntilupaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomen pyyntilupamäärän vähäinen muutos kertoo osaltaan hirvikannan tasaisesta kehityksestä maakunnan alueella.

Lisätietoja

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi

Toivola, Mikko

  • Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi (Toimivapaalla)
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi