Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen alueelle on myönnetty 1 304 hirven pyyntilupaa ja 3 111 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä on pienentynyt peurakannan pienentymisen sekä lupamäärän kohtuullistamisen takia. Hirvilupien määrä kasvoi hieman.

Hirvikannan kasvun myötä hirven pyyntilupamäärä on viime vuotta hieman suurempi. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta on noussut kahdella Pohjois-Hämeen hirvitalousalueista, ja kahdella kanta on laskenut. Tavoitetasolla hirvikanta on kolmella neljästä hirvitalousalueesta, SA-PH-EH -alueen ollessa alle tavoitteen. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan pysymistä tavoitetasolla.

Valkohäntäpeurakannan lasku on jatkunut. Pohjois-Hämeessä valkohäntäpeuraa on metsästetty tehokkaasti etenkin Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Kanta on tavoitteen yläpuolella vain SA-PH-EH -hirvitalousalueella, jolla tavoitteeseen pääseminen edellyttää edelleen tehokasta metsästystä. Muilla alueilla kanta pyritään pitämään tavoitteiden mukaisesti vakaana.

Viime vuonna valkohäntäpeuran pyyntilupia käytettiin 2366,5. Vaikka myönnetty lupamäärä on pienempi kuin viime vuonna, se mahdollistaa jopa viime vuotta suuremman saaliin, koska vuonna 2023 kaikkia myönnettyjä lupia ei käytetty.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista ja hirveä lokakuun toisesta lauantaista alkaen.

Liite vuonna 2024 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin (pdf)

Lisätietoja

Mikkola, Marko

  • vs. Riistapäällikkö, Pohjois-Häme
  • Metsästäjäpalvelut
  • 029 431 2282
  • marko.mikkola@riista.fi