Siirry sisältöön

Hirvieläinten metsästyskausi alkaa

Lapissa päästään aikaistettuun hirvenpyyntiin nyt koko maakunnan alueella. Muualla maassa pyyntiluvanvaraisia hirvieläimiä voi metsästää vahtimalla syyskuun alusta lukien. Hirven metsästys pelloilla mahdollistaa viljelysvahinkojen torjuminen. Alkusyksyyn sijoittuvan pyynnin toivotaan vähentävän etenkin peurakolareita.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten uudet metsästysajat tulevat voimaan syksyn metsästyskaudella. Lappia lukuun ottamatta hirvenmetsästyksen alku siirtyy myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin ja hirvieläinten niin sanottu vahtimismetsästys on sallittua ennen varsinaista metsästyskautta. Hirveä on mahdollista metsästää vahtimalla pellolta ja peuraeläimiä vahtimalla myös esimerkiksi ruokintapaikoilta syyskuun alusta lähtien. Muutoksen tavoitteena on tehostaa hirvieläinten aiheuttamien maatalous- ja liikennevahinkojen estämistä.

Etenkin valkohäntäpeurakolarit ovat runsastuneet ja kolarit keskittyvät vahvalle peura-alueelle Etelä- ja Lounais-Suomeen. Vahtimismetsästyskauden toivotaan lisäävän alkusyksyn peurasaalista, jolloin peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksystä. Peuraonnettomuudet painottuvat selvästi loka-marraskuulle, jolloin peurojen kiima-aika lisää eläinten liikkuvuutta ja olosuhteet liikenteessä ovat pimeyden ja sääolojen vuoksi huonot. Mahdollisessa peurojen ruokinnassa on muistettava, ettei ruokintapaikkoja tule sijoittaa vilkkaasti liikennöityjen tieosuuksien välittömään läheisyyteen.

Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 52 771 hirven ja 36 191 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Vahtimismetsästyksessä eläinten ajaminen ja koiran käyttäminen on kiellettyä. Varsinainen hirven metsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja peurojen metsästyskausi syyskuun viimeisenä lauantaina.

 

Lapissa hirvijahtiin aikaisemmin

Metsästysasetuksen muutoksella laajennettiin jo aiempina vuosina Ylä-Lapissa toteutettua aikaistettua hirvenmetsästystä koko Lapin alueelle, jotta Lapin poikkeavat pohjoiset metsästysolosuhteet voidaan ottaa huomioon. Kokemukset Ylä-Lapin aikaistetusta hirvenmetsästyksestä ovat olleet myönteisiä esimerkiksi metsästyksen käytännön toteutuksen ja saaliin laadun osalta.

Hirvenmetsästys on sallittu Lapissa 1.9.–15.9., minkä jälkeen hirvet on rauhoitettu niiden kiima-ajaksi. Tutkimustulosten perusteella rauhoitusta on aiemmasta hieman pidennetty ja aikaistettu, jotta se sijoittuu aiempaa paremmin hirven kiima-ajalle. Rauhoituksen jälkeen metsästys jatkuu lokakuun toisesta lauantaista alkaen. Hirvenmetsästys päättyy Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella marraskuun lopussa ja muualla joulukuun lopussa.

 

Lisätietoja

Jani Körhämö, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2281, jani.korhamo@riista.fi