Siirry sisältöön

Helsingin hallinto-oikeus kumosi vanhoja ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut vuonna 2021 tehdyt viisi Suomen riistakeskuksen päätöstä ilveksen kannanhoidollisesta metsästyksestä Uudenmaan alueella.

Hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan, jotka mukailevat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua (KHO H1072/2022, 12.4.2022 (kho.fi)), kansallisten hoitosuunnitelmien yleisten tavoitteiden toteuttaminen tai maa- ja metsätalousministeriön kiintiöasetuksen muistiossa esitetyt seikat eivät ole hyväksyttävä päämäärä kannanhoidollisen poikkeusluvan myöntämiselle. Hallinto-oikeus katsoo, että riistakeskuksen päätöksestä ei käy selkeästi ja täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään kannanhoidollisella poikkeusluvalla on pyritty.