Siirry sisältöön

Evira kampanjoi satamissa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kampanjoi afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi Helsingin satamissa. Sikoja tappava virustauti on levinnyt hälyttävästi lähialueillamme, ja sitä esiintyy Baltian maissa jo laajasti villisioissa. Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi mittavat tappiot sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen ja kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole lääkitystä tai hoitoa. Vastustustoimista huolimatta tauti jatkaa leviämistään uusille alueille Baltiassa ja itäisessä Euroopassa. Uhka taudin leviämisestä näiltä alueilta Suomeen on myös jatkuvasti kasvanut. Koko Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat tartuntojen vuoksi rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisianlihaa tai villisikatuotteita Suomeen taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Vastaavia rajoitusalueita on myös Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa sekä Italian Sardiniassa.

Helsingin Länsiterminaalissa ja Katajanokalla joulukuusta alkaen näkyvässä viranomaiskampanjassa risteilymatkustajia kehotetaan olemaan tuomatta villisianlihaa tai siitä valmistettuja elintarvikkeita Baltiasta, Puolasta ja muualta taudin esiintymisalueilta laisinkaan. Niin ikään Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta – joissa afrikkalaista sikaruttoa on todettu laajalti – lihatuotteiden tuonti Suomeen on tyystin kiellettyä.

Helposti leviävä vitsaus

Taudin leviämisriski tartunta-alueille suuntautuvien villisikajahtien ja elintarviketuonnin kautta on todellinen, sillä ASF-virus leviää herkästi ihmisten mukana metsästysvälineiden ja -jalkineiden sekä elintarvikkeiden välityksellä. Virus säilyy hyvin ympäristössä sekä kestää hyvin pakastusta ja erilaisia lihatuotteiden valmistustapoja.

”ASF-virus pystyy leviämään esim. kestomakkaran sekä ilmakuivatun tai pakastetun lihatuotteen välityksellä. Virossa on myös epäilty, että virus levisi alkujaan retkeilijöiden eväiden mukana maan eteläosista koilliseen”, sanoo jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu Evirasta.

Tautia ovat levittäneet muun muassa sikojen kuljetukset, virusta sisältävän ruokajätteen syöttö sioille sekä villisiat. Kauas uusille alueille siirtyneet tartunnat ovat aiheutuneet pääasiassa saastuneen ruokajätteen syöttämisestä sioille. EU:ssa ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty.

Tuotantotilojen tautisuojaus avainasemassa

Afrikkalainen sikarutto voi levitä tuotantotiloille myös tartuntaa kantavan villisian mukana. Hyvä tautisuojaus on varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy sikalaan. Kesäkuusta 2018 alkaen sikaloiden on aidattava ulkotarhat niin, että kärsäkosketus tautia mahdollisesti kantavien villisikojen kanssa vältetään.

Villisikakannan kasvua pyritään hillitsemään hyvässä yhteistyössä metsästäjien kanssa. Evira ja Suomen Sikayrittäjät ry maksavat metsästäjille näytepalkkion niistä Suomessa metsästetyistä villisioista, joista on lähetetty näyte Eviraan tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta. Jatkuvasti kasvavat näytemäärät kertovat osaltaan villisikakannan kasvusta.

Sianlihan vienti sakkaisi saman tien

Sikataloudelle afrikkalaisen sikaruton leviäminen on suuri uhka. Tautitapaukset aiheuttaisivat merkittäviä tappioita kotimaiselle sianlihantuotannolle eläinten lopettamisen, rajoitusalueiden ja logistiikkaketjun häiriöiden sekä tilojen saneerausten vuoksi. Kotimaisen sianlihan kulutus todennäköisesti myös vähenisi, vaikka ihmisiin ASF-virus ei tartukaan.

”Vahvistettu tautitapaus pysäyttäisi sianlihan viennin heti useisiin maihin ja vaikeuttaisi elintarvikkeiden vientiä pitkäkestoisesti. Moniin EU:n ulkopuolisiin maihin sianlihan vienti todennäköisesti pysähtyisi saman tien”, ylitarkastaja Riikka Lahdenperä Evirasta muistuttaa.

Tuotantotilojen tautisuojauksen lisäksi tiedottaminen ja ohjeistus ovat avainasemassa afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.

”Tiedonkulku riskiryhmille, kuten ulkomaisille sikalatyöntekijöille, elintarvikkeita maahantuoville ja riskialueelle matkustaville suomalaisille metsästäjille, on avainasemassa taudin leviämisen estämisessä”, Kiviruusu painottaa.

Lisätietoja:

Jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503, sirpa.kiviruusu@evira.fi (eläintautien valvonta)

Ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 050 401 9411, riikka.lahdenpera@evira.fi (elintarvikkeiden vienti)

Lue lisää:

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen
Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä – riskiprofiilin päivitys 2017 (pdf)
Sikojen ulkonapitokielto: Suojaa siat luonnonvaraisilta villisioilta