Siirry sisältöön

Etelä-Hämeen hirvieläinten pyyntiluvat metsästyskaudelle 2023–2024 on myönnetty

Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen toiminta-alueelle  metsästyskaudelle 2023–2024 myönnettiin 1 130 hirven pyyntilupaa, 12 144 valkohäntäpeuran pyyntilupaa sekä 53 pyyntilupaa kuusipeuralle. Hirven ja valkohäntäpeuran lupamäärä pienentyi edellisvuodesta, haettujen lupamäärien pienentyessä.

Alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet tavoitteet hirvikannan hoidolle vuosille 2021–2023 ollen 2,5–3,0 hirveä 1 000 hehtaaria kohden Etelä-Hämeen päähirvitalousalueilla. Valkohäntäpeuran tiheystavoitteet vaihtelevat enemmän hirvitalousalueilla, johtuen kannan koon huomattavan suuresta erosta alueen länsi- ja itäosien välillä. Etelä-Hämeen itäosissa tavoitekanta on 7–11 valkohäntäpeuraa 1 000 hehtaaria kohden ja länsiosissa 19–25 yksilöä 1 000 hehtaaria kohden.

Myönnettävien pyyntilupien määrään vaikuttavat hirvieläinten kannanhoidolle asetetut tavoitteet sekä arvio hirvieläinkantojen vuosittaisesta suuruudesta, jonka Luonnonvarakeskus tuottaa eri tietolähteisiin pohjautuen. Etelä-Hämeen hirvikanta-arvio on tällä hetkellä pääosin tavoitteen mukainen. Valkohäntäpeurakanta on hirvitalousalue EH1:lla ja EH2:lla tavoitteen yläpuolella ja EH3:lla tavoitteen alapuolella.

Yhdellä hirvieläimenpyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Osa pyyntiluvista suositellaan kohdentamaan tarvittaessa metsästyksen aikana havaittuihin tihentymiin tai vahinkoherkille alueille. Valkohäntäpeurojen metsästyksessä saaliskertymää on pyrittävä kasvattamaan etenkin kauden alussa peurakolaririskin pienentämiseksi riskialttiimmilla alueilla.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 14. lokakuuta ja valkohäntäpeuran 30. syyskuuta. Molempia voidaan metsästää vahtimalla syyskuun alusta alkaen. Hirven osalta vahtimismetsästys koskee ainoastaan pelloilla tapahtuvaa metsästystä.

Lisätietoja

Muuttola, Marko

  • Riistasuunnittelija, Etelä-Häme
  • Riistatalous ja riistanhoito
  • 029 431 2117
  • marko.muuttola@riista.fi