Siirry sisältöön

Avointa dataa julkishallinnolta

Suomen riistakeskus liittyi yhdessä 13 muun julkishallinnon organisaation kanssa avoimen datan edelläkävijöiden joukkoon kesäkuussa. Sitouduimme avaamaan julkisin varoin tuotettua dataa kansalaisten käyttöön keväällä järjestetyn Avoin julkishallinnon data -mestarikurssin päätteeksi.

Julkaisimme aluksi tavat koodata riistakeskuksen alueet, riistanhoitoyhdistykset, hallin kannanhoidolliset alueet ja poronhoitoalueet, riistaeläinlajit, riistaeläinlajiluokat sekä eläinten iät ja sukupuolet tietovarastoissamme. Näitä voivat käyttää esimerkiksi sellaisten palveluiden kehittäjät, joiden näkökulmasta tietojen yhteensopivuus riistakeskuksen tai muiden julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa on tärkeää. Jatkamme julkisten tietojen avaamista Oma riista -palvelun kehityksen edetessä.

Suomen riistakeskuksen avoimet aineistot

Voimassa olevaan hallitusohjelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi avoimen datan tuottaminen. Esimerkkinä toimivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian vastaavanlaiset avoimen hallinnon tavoitteet. Julkishallinto kerää ja tuottaa valtavat määrät dataa, joka on perinteisesti ollut saatavilla maksua vastaan. Maksullisuus on haitannut etenkin pienten ja keskisuurten yritysten sekä yksityishenkilöiden mahdollisuutta hyödyntää dataa.

Data on avointa, kun se on maksutta ja vapaasti kaikkien saatavilla sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa sen hyödyntämisen, muokkaamisen ja jakamisen ilman sosiaalisia, lainsäädännöllisiä tai teknologisia rajoituksia. Avoimen datan uskotaan mahdollistavan uusien palveluiden luomisen, parantavan datan laatua, lisäävän hallinnon läpinäkyvyyttä sekä edistävän avointa demokratiaa.

Tiedote mestarikurssista

Lue lisää VM:n Avoimen tiedon ohjelmasta
Katso kaikki julkishallinnon avoimet tietovarannot