Siirry sisältöön

24 poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästämiseen

Suomen riistakeskus on myöntänyt 24 poikkeuslupaa susien kannanhoidolliseen metsästykseen. Poikkeusluvat on myönnetty vahvistetun susikannan hoitosuunnitelman ja maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen nojalla. 

Pyynnin suositellaan kohdistuvan asetettujen suuntaviivojen mukaisesti haittaa tai vahinkoa aiheuttaneisiin nuoriin susiyksilöihin. Ratkaisut perustuvat Tassu-järjestelmään kirjattuihin ja tarkastettuihin susihavaintoihin, muutoin kerättyihin tietoihin sekä susista aiheutuneisiin vaikutuksiin.

Kannanhoidollinen metsästys on mahdollista aloittaa 23. helmikuuta ja poikkeusluvat ovat voimassa 21 vuorokautta. Metsästyksen aloitusajankohdan viiveen osalta on huomioitu päätöksiin liittyvä 30 vuorokauden valitusaika. Metsästys on johdettua ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää susireviiriä kohti.

Sudenmetsästykseen ei ole myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia vuoden 2007 jälkeen, vaan kaikki poikkeusluvat ovat olleet vahinkoperusteisia. Alkava kannanhoidollinen metsästys on uuden sudenhoitosuunnitelman mukainen kaksivuotinen kokeilu, jonka avulla saadaan tietoa kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista lauman elinvoimaisuuteen ja suden käyttäytymiseen sekä kansalaisten asenteisiin.

Poikkeuslupapäätökset ovat julkisia ja ne on lähetetty sähköisesti tiedoksi asianosaisille sidostahoille. Päätökset ovat luettavissa kolmen arkipäivän kuluttua päätöshetkestä julkiselta suurpetopoikkeusluvat.riista.fi -sivulta.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 220–245 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 140–155. Laumojen määrä kasvoi viime vuoden 16 laumasta 27 laumaan.

Lisätietoja:

riistapäälliköt

Kannanhoidolliset poikkeusluvat 2015

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi