Siirry sisältöön

Valvontatempaus – kohteena suurpedot ja niiden kintereillä liikkuvat salametsästäjät

Itä-Suomen, Oulun ja Pohjanmaan poliisilaitokset toteuttivat yhdessä Rajavartiolaitoksen ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa valvontaprojektin, jonka tavoitteena oli paljastaa vähintään yksi salametsästystapaus tai sen yritys. Poliisi, Rajavartiolaitos ja Metsähallituksen erätarkastajat saavat toistuvasti vihjeitä siitä, että suurpetoja tapetaan salaa. Projektissa onnistuttiin ja kaksi tapausta on tutkinnassa.

Taustaa

Itä-Suomessa, Kainuussa ja Pohjanmaalla on harjoitettu vuosikymmenien ajan hirvieläinten ja suurpetojen salametsästystä. Se ei liene kenellekään uusi tieto. Toiminta on kuitenkin jatkunut aina näihin päiviin asti ja saanut edelleen yhä ammattimaisempia piirteitä ja toisaalta ne ovat muuttuneet yhä röyhkeämmiksi. Suurpetoihin kohdistuvan salametsästyksen kohteena näin talviaikaan ovat pääasiassa sudet ja ilvekset.
Poliisi, Rajavartiolaitos ja Metsähallituksen erätarkastajat saavat toistuvasti vihjeitä siitä, että suurpetoja tapetaan salaa. Toimintaa harjoittavat useat ammattimaisesti toimivat ryhmittymät. Tekijät ovat rohkeita ja pelottomia eikä salametsästykseen liittyvää kiinnijäämisriskiä pidetä yleisesti kovin korkeana. Eikä kiinnijäämisriskiä lisää yhtään se, että osa esim. susien reviirialueilla asuvasta väestöstä antaa toiminnalle vähintäänkin hiljaisen hyväksynnän. Ja osa asukkaista myös pelkää salametsästäjiä, koska heitä on peloteltu ja käsketty olla puhumatta viranomaisille. Nämä asiat vaikuttavat mm. siihen, että valvontaviranomaisten on erittäin vaikeaa paljastaa suurpetojen salametsästystä.

Valvontaprojektin tavoite

Itä-Suomen, Oulun ja Pohjanmaan poliisilaitokset toteuttivat yhdessä Rajavartiolaitoksen ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa valvontaprojektin, jonka tavoitteena oli paljastaa vähintään yksi salametsästystapaus tai sen yritys.

Ja tavoite toteutui. Vieremällä Itä-Suomen poliisi tutkii parasta aikaa törkeää metsästysrikosta ja Oulun poliisi tutkii omalla alueellaan tapahtunutta metsästysrikosta. Molemmat rikokset kohdistuivat suurpetoihin. Tutkinnallisista syistä poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi niitä enempää.

Valvontaprojekti kesti kolme viikkoa. Valvonta-alueena olivat Itä-Suomen ja Kainuun eteläosan ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosan (Pyhäjärvi ja Pyhäntä) alueet. Valvonnassa oli yhtä aikaa mukana useita valvontapartioita, parhaimmillaan jopa 8 partiota. Valvontaprojekti on toistaiseksi alueella suurin koskaan järjestetty valvontatempaus. Kohdennettu valvonta on kuitenkin vain osa siitä yhteistoiminnasta, jota viranomaiset ovat toteuttaneet alueella noin kolmen vuoden ajan. Valvontaviranomaiset vaihtavat säännöllisesti tietoja keskenään ja suorittavat erilaista rikostiedustelua salametsästyksen paljastamiseksi. Ja työ jatkuu.

Partiot liikkuivat alueella autoilla, moottorikelkoilla ja hiihtäen. Valvonta-alueet oli valittu siten, että niissä tiedettiin oleskelevan yksittäisiä susia, susipareja tai susilaumoja. Valvojat olivat siis niillä alueilla, joissa oli todennäköisin mahdollisuus tavata salametsästystä harjoittavia ryhmittymiä.

Valvontaviranomaisten havainnot tukivat hyvin sitä ennakkokäsitystä, mitä niillä alueilla tapahtuu, joissa susia elää. Välillä alueen metsäautotieverkolla oli sellainen ajoneuvoliikenne, jota ei selitä mikään muu kuin salametsästykseen tavalla tai toisella liittyvä toiminta. Kuten eräs valvoja totesi, ”jos joku vielä epäilee, ettei Suomessa harjoiteta suurpetojen salametsästystä, voisi tulla tänne katsomaan”. Liikennettä oli aika-ajoin sen verran paljon, ettei muuta järkevää selitystä toiminnalle ole. Niillä alueilla, joissa susia ei ole, siellä ei ollut havaittavissa ”hiiren hyppyäkään”.

Valvonta toteutettiin ns. salaisena valvonta, joten valvontapartiot eivät lähtökohtaisesti tarkastaneet alueella liikkuneita ajoneuvoja tai ihmisiä. Tavoite on kerätä tietoja ja tehdä havaintoja ja puututtua vasta siinä vaiheessa yksittäiseen toimintaan, jos havaittiin varmuudella olevan salametsästysyritys käynnissä. Oheisrikoksena eräs valvontapartio puuttui liikennerikokseen, jonka tuloksena kirjattiin törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja törkeä rattijuopumus.

Valvontaprojektin jatkuvuus

Salametsästyksen valvonta alueella jatkuu koko kevään ajan. Valvontamuodot, paikat ja ajat vaihtelevat vuorokauden ja sääolosuhteiden mukaan. Osittain salametsästyksen valvonnan yhteyteen lisätään kevään aikana myös maastoliikenteenvalvontaa.

Yhteenveto

Valvontaviranomaiset toivovat, että ylikuumentunut suurpetojen – erityisesti susiin kohdistuva – salametsästys saataisiin uudella suden kannanhoitosuunnitelman avulla rauhoittumaan ja pikkuhiljaa jopa loppumaan. Tavoite saattaa kuulostaa absurdilta, mutta se tulee olla ainoa tavoite. Yhteiskunta on tehnyt virheitä susipolitiikassa ja nyt on aika kokeilla jotain uutta. Valvontaviranomaisten keinot salametsästyksen kitkemiseksi ovat tulevaisuudessakin rajalliset.

Suden ja ihmisen yhteiselo tulee määritellä erityisesti susien reviirialueilla uudelleen. Ja sille tulee saada suuren yleisön tuki. Siihen liittyviä havaintoja on jo saatu Vieremän salametsästysepäilyn jälkeen. Useat valistuneet metsästäjät ovat olleet yhteydessä poliisiin ja tukeneet salametsästyksen kitkemistä. Olemme oikealla tiellä, mutta kuljettava matka on pitkä ja kivikkoinen.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedote