Siirry sisältöön

Yksilötietoa susista DNA-analyysilla – keräys alkaa syyskuun alussa

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen riistakeskus keräävät tietoa susiyksilöistä DNA-analyyseilla kolmevuotisessa hankkeessa. Ruotsissa menetelmän käytöstä on tullut viime vuosina olennainen osa susikannan seurantaa. Suomessa susien DNA-näytekeräystä ei ole aiemmin toteutettu näin mittavasti.

DNA analysoidaan susien ulostenäytteistä, joita kerätään erikseen sovituilla alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä susista, poliisin luvilla ammutuista, kuolleena löydetyistä sekä pannoitetuista susista.

Suomen riistakeskus luo ja kouluttaa keräysverkoston vapaaehtoisista metsästäjistä ja luonnossa liikkujista. Kullakin keräysalueella on nimetty vastuuhenkilö, joka kokoaa ulostenäytteet ja toimittaa ne eteenpäin tutkittaviksi.

Ensimmäinen keräys tehdään kahdeksalla alueella, joilla on tunnettuja susireviirejä. Keräysaika alkoi 1. syyskuuta ja päättyy 8. marraskuuta 2015. Ajankohdan valintaan ovat vaikuttaneet sekä susilaumojen liikkumiseen liittyvät tekijät että kannanhoidolliset tarpeet. Lisäksi syksy on aktiivista metsässä liikkumisen aikaa.

Keräyksiä tehdään Kärsämäellä, Perhossa, Alavudella, Tohmajärvellä, Juupajoella, Heinolassa, Tenholassa ja niiden lähikuntien alueilla sekä Lounais-Suomen Pyhäjärven seudulla. Keräysalueet on valittu siten, että alkuvaiheessa saatava tieto kartuttaa kokemuksia menetelmästä ja tukee samalla kannanarviointia. Keräyksiä kohdennetaan erityisesti alueille, joilla tarve tiedolle on suurin. Keräystä ei ole mahdollista tehdä kaikilla susireviireillä joka vuosi.

Yksilötiedot avoimeen palveluun

Luke julkaisee avoimessa karttapohjaisessa verkkopalvelussa DNA-analyyseista saatuja tietoja. Aluksi palvelussa julkaistaan Lounais-Suomessa vuosina 2013–2015 kerättyjen näytteiden tulokset. Verkkopalvelu on tarkoitus saada käyttöön loppuvuonna 2015.

DNA-analyysi on tärkeä lisä susikannan arviointiin, joka perustuu pitkälti susihavaintoihin ja pantaseurantoihin. Mikäli näytteitä on riittävästi, DNA-tiedolla saadaan tarkentuva kuva tietyn alueen susireviireistä, laumojen määrästä ja niissä olevien yksilöiden vähimmäismäärästä. Menetelmän antaman tiedon luotettavuuteen vaikuttaa näytteiden keruun kattavuus.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja DNA-analyysit tuottaa Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Lisätietoa keräyksestä Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Susien ulostekeräysalueet 2015, kartta

Lisätietoja

Olli Kursula, vs. riistapäällikkö, Suomen riistakeskus, p. 029 431 2242, olli.kursula@riista.fi
Samuli Heikkinen, tutkija Luonnonvarakeskus, p. 029 532 7873, samuli.heikkinen@luke.fi

Lisätietoja

Kursula, Olli

  • Riistapäällikkö, Keski-Suomi
  • Riistalaskennat sekä riistatiedon käyttö metsästysseuroissa
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi